Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ma tran+ đe kiem tra chuong 3 hinh 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Linh
Ngày gửi: 21h:36' 28-03-2013
Dung lượng: 160.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III TOÁN 9 (TIẾT 62)

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TLGóc với đường tròn

Nắm được các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
Nắm được mối liên hệ giữa các góc nội tiếp cùng chắn môt cung, giữa góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung.
Chứng minh được hai góc nội tiếp bằng nhau
Số câu
Số điểm Tỉ lệ%1

0,5
2

1
1

1,5


4câu
3điểm 30%Tứ giác
nội tiếp


Nhận biết được tứ giác nội tiếp được đường tròn, tính được số đo các góc trong tg n tiếp


Nắm vững các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp.

Vận dụng định lí liên hệ giữa đường kính và dây cung, chứng minh 2 đt song song


Số câu
Số điểm Tỉ lệ%


2

1


1

2

1

1
4 câu
4 điểm 40%


Độ dài đường tròn, cung tròn
Nắm vũng công thức tính độ dài cung tròn n0
Vận dụng công thức tính được chu vi đường tròn.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1

0,5
1

1


2 câu
1.5điểm 15%

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
Nắm vũng c thức tính diện tích hình quạt tròn
Tính được diện tích hình tròn
Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1
0,5
1
1


2 câu
1.5 điểm 15%

Tổng số câu
Tổng số điểm Tỉ lệ %
0 câu
0 đ
0%
3 câu
1.5 đ
15%
8câu
7.5đ
75%
1câu

10%
12 câu
10 điểmKIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Họ và tên: Môn: Hình học 9
Lớp: 9A
Điểm
Lời phê:

I. TRẮC NGHIỆM:(3đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
Câu 1: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn:
A/ Hình vuông B/ Hình chữ nhật C/ Hình bình hành D/ Hình thang cân
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp có thì bằng:
A/ B/ C/ D/ 
Câu 3: Cho hình vẽ, biết , Cm là tiếp tuyến tại C
của đường tròn (O).
a) Số đo bằng:
A/ B/ C/ D/ 
b) Số đo bằng:
A/ B/ C/ D/ 
Câu 4: Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 6 cm là::
A/ (cm) B/ (cm) C/ (cm) D/ (cm)
Câu 5: Diện tích hình quạt tròn bán kính 3cm là (cm2) thì số đo góc ở tâm của hình quạt tròn là:
A/ B/ C/ D/ 
II- TỰ LUẬN: (7đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=6cm, AC=8cm. Trên cạnh AC lấy điểm M (M khác A và C). Đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại E và cắt BM tại D, DA cắt đường tròn tại N.
Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.
Chứng minh: 
Tính chu vi và diện tích của hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.
Đường thẳng MD cắt CN tại I, MN cắt CD tại K. Chứng minh: IK//NE
Bài làm

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I-TRẮC NGHIỆM:(3đ)Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3a)
Câu 3b)
Câu 4
Câu 5

C
D
 
Gửi ý kiến