Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hằng
Ngày gửi: 08h:09' 27-03-2013
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 523
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Số /QĐ-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày tháng năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ cộng tác viên thư viện
Năm học 2012- 2013.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TÂN CHÂU

Căn cứ Điều lệ trường Trung (Ban hành kèm theo QĐ số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007);
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;
Xét đạo đức, tác phong, năng lực của cán bộ giáo viên trong đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay ban hành quyết định thành lập cộng tác viên Thư viện gồm các ông (bà) có tên sau (danh sách kèm theo).
Điều II: Tổ cộng tác viên thư viện có trách nhiệm cộng tác với thư viện trong việc phát động quyên góp sách, phát động phong trào đọc sách, sắp xếp thư viện theo qui định.
Điều III: Các ông (bà) có tên trong Điều I căn cứ quyết định thi hành.

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
---------------

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CỘNG TÁC THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2012 – 2013

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

Ghi chú


1
Võ Thị Tuyết Nhung
Hiệu trưởng
Tổ trưởng


2
Lý Thị Như Hoa
P.Hiệu trưởng
Tổ phó


3
Bùi Thị Hằng
NV Thư viện
Tổ phó


4
Đỗ Hoàng Phú
TPT
Ủy viên


5
Phan Châu Minh
TTCM tổ toán
Ủy viên


6
Hoàng Thị Hương Lan
TTCM tổ văn
Ủy viên


7
Huỳnh Thị Thanh Tâm
TTCM tổ TN
Ủy viên


8
Lê Đình Nghĩa
TTCM tổ XH
Ủy viên


9
Mai Thị Thúy
TPCM tổ TN
Ủy viên


10
Trần Anh Văn
NVBV
Ủy viên


11
Nguyễn Thái Hoàng Anh
Lớp 6A1
Ủy viên


12
Nguyễn Thị Thùy Dương
Lớp 6A1
Ủy viên


13
Nguyễn Trần Thanh Trúc
Lớp 7A1
Ủy viên


14
Trần Vương Giao Quỳnh
Lớp 8A1
Ủy viên


15
Nguyễn Vũ Tuyết Ngân
Lớp 9A1
Ủy viên


16
Nguyễn Ngọc Lan Anh
Lớp 9A2
Ủy viên


17
Nguyễn Thanh Bình
Lớp 9A3
Ủy viên


18
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Lớp 9A4
Ủy viên* Tổng cộng danh sách này có 18 thành viên
 
Gửi ý kiến