Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài thu hoạch 6 bài lí luận chính trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đức
Ngày gửi: 20h:12' 25-03-2013
Dung lượng: 4.1 KB
Số lượt tải: 784
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH
Họ và tên :
Sinh ngày : 26/03/1997

Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoànviên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệvới bản thân tại vị trí công tác của mình.
TRẢ LỜI:
Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanhniên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi íchchính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xungkích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên,người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam...Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một sốđịa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớnmạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanhniên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồngthời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kínhyêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấphành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoànthanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 -25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hộinghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rấtquan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh quang vinh.Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị,hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dânvà các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếunhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhànước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau:
* Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng 
Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặtdưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.
No_avatar
ko đọc được
Avatar

Bạn cần kích hoạt Flash Player của trình duyệt để xem trước được nội dung.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓