Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phí Công Anh
Ngày gửi: 21h:46' 07-03-2013
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 3443
Số lượt thích: 1 người (Thị Vin)
Tuần 1:

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

TRIỂN KHAI NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG
CỦNG CỐ SAO NHI ĐỒNG

I- Yêu cầu giáo dục:
- HS nắm được nội qui của nhà trường và biết các bạn trong Sao của mình
- Thực hiện đúng theo nội qui
- HS yêu thích ngôi trường mình đang học
II- Nội dung và hình thức:
- Triển khai nội qui của nhà trường và thảo luận nhóm về nội qui
- Nắm lại danh sách các em trong từng tổ
III- Chuẩn bị:
- Nội qui nhà trường năm học: 2011-2012
IV- Tiến hành hoạt động:

NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
ĐIỀU CHỈNH

* HĐ 1: Tìm hiểu nội qui nhà trường* HĐ 2: Củng cố Sao nhi đồng
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung
- Cho lớp hát
- Gv triển khai nội qui nhà trường

+ Cho HS đọc lại những điều trong nội qui
+ Chia nhóm, yêu cầu thảo luận
1. Em thực hiện những điều trong nội qui như thế nào ?
2. Em đã thực hiện tốt những điều nào ?
+ Cho đại diện nhóm lên trình bày
+ Nhận xét
+ GV chốt ý

- GV nắm lại danh sách các em của từng tổ
+ Phổ biến cho các em biết một Sao từ 5 đến 7 em
+ Mỗi tổ là một Sao


- Lắng nghe
- Cả lớp hát
- Quan sát, lắng nghe
- Đọc nội qui

- Thảo luận nhóm


- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Đọc tên mình

- Lắng nghe


Tuần 2:

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

CHỦ ĐIỂM: “ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG ”
BÀI: TẬP DUYỆT ĐỘI HÌNH CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG
ĐẶT TÊN SAO VÀ BẨU TRƯỞNG SAO
I- Yêu cầu giáo dục:
- HS biết ý nghĩa của buổi lễ khai giảng
- Tự giác thực hiện một số công việc để chuẩn bị cho buổi lễ
- HS có ý thức tham gia tốt cùng tập thể
II- Nội dung và hình thức:
- GV nêu ý nghĩa của ngày khai giảng và đặt tên Sao
- Hướng dẫn HS ngồi đúng qui định vị trí sân của lớp
III- Chuẩn bị:
- Ý nghĩa của ngày lễ khai giảng
- Chọn tên Sao theo đức tính tốt
IV- Tiến hành hoạt động:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
ĐIỀU CHỈNH

* HĐ 1:
Ý nghĩa của ngày lễ khai giảng

- Tập dợt đội hình* HĐ 2: Đặt tên Sao nhi đồng và bầu trưởng Sao
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung
- Cho lớp hát
- Gv nêu ý nghĩa của ngày khai giảng
+ Cho HS nhắc lại
- Hướng dẫn HS tập họp thành 3, 4 hàng dọc, đứng nghiêm
- Thực hiện chào cờ và nghe hát bài quốc ca:
+ Đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ, im lặng trật tự lắng nghe bài Quốc ca
- Thực hiện các động tác: đứng, ngồi thư giãn
- Gv cho mỗi tổ là một Sao
- Đặt tên Sao ( chọn những đức tính tốt như: Chăm chỉ, Siêng năng, Cần cù, Vui vẻ…..)
- GV cho HS bầu Sao trưởng của Sao mình

- Lắng nghe
- Cả lớp hát
- Quan sát, lắng nghe
- Nhắc lại
- HS tập họp theo tổ
- HS thực hiện


- HS biết các bạn trong tổ mình
- Chọn tên Sao

- Bầu trưởng SaoTuần 3:

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP


BÀI: ÔN LUYỆN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC
DẠY HÁT BÀI: “ SAO CỦA EM ”
I- Yêu cầu giáo dục:
- HS biết hát được các bài đã học ở năm rồi
- Biết hát được bài sinh hoạt Sao nhi đồng là “ Sao của em” lời 1
- HS yêu thích hát khi sinh hoạt Sao
II- Nội dung và hình thức:
- GV nêu ý nghĩa của việc ôn lại các bài hát
- Hướng dẫn HS hát đồng thanh và theo nhóm
III- Chuẩn bị:
- Các bài hát đã học ở lớp 1
- Thuộc bài hát “ Sao của em” lời 1
IV- Tiến hành hoạt động:

NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
ĐIỀU CHỈNH

* HĐ 1:
Ôn các bài hát đã học ở lớp 1* HĐ 2:
Dạy hát bài “ Sao của em” lời 1
 
Gửi ý kiến