Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Xét tuyển viên chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD THỚI BÌNH
Người gửi: Võ Bửu Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:54' 25-02-2013
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THỚI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số: 181 /TB-GDĐT Thới Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung hồ sơ và phỏng vấn
xét tuyển viên chức


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Căn cứ Luật viên chức số 58/2011 ngày 13 tháng 11 năm 2011/QH12;
Căn cứ Nghị định số 29/2012//NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;
Cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 25/09/2008 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SNV ngày 09/5/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Cà mau về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình;
Căn cứ kết quả xét sơ tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Thới Bình,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở về việc bổ sung hồ sơ và dự phỏng vấn theo quy định khi xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
1. Đối tượng bổ sung hồ sơ và dự phỏng vấn:
Những viên chức đang hợp đồng tại các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT đã nộp hồ sơ xét tuyển dụng viên chức năm 2012.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo quy định gồm:
- Đơn xin xét tuyển viên chức: 01 bản
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, sổ học tập, bảng điểm (bản sao có chứng thực): 02 bản
- Lý lịch cá nhân (có chứng thực của địa phương): 01 bản
- Giấy khám sức khỏe: 01 bản
- Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực): 01 bản
- Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm học 2011-2012: 01 bản
- Các giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên, như: Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người hoàn thành nghĩa vụ quan sự, thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ, con thương binh (bản sao có chứng thực): 01 bản

3. Thời gian bổ sung hồ sơ xét tuyển viên chức:
Trước ngày 05 tháng 03 năm 2013
4. Thời gian phỏng vấn:
Từ 08 giờ ngày 16/03/2013 đến 17 giờ ngày 17/3/2013.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo nội dung công văn này đến những viên chức đang hợp đồng tại đơn vị mình có trong danh sách xét sơ tuyển của Phòng GD&ĐT và đã nộp hồ sơ xét tuyển năm 2012 được biết để nộp bổ sung hồ sơ và đến phỏng vấn đúng thời gian.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu HCTH


 
Gửi ý kiến