Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN Năm học 2012- 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khao
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 07h:50' 25-02-2013
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TX SA ĐÉC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Số ….....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kim Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN
Năm học 2012- 2013

- Căn cứ vào Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 /11/1998 của Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-TV&TB ngày 22/9/2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sa Đéc;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tiễn của nhà trường,
Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch công tác thư viện năm học 2012- 2013 như sau:

A. Đặc điểm tình hình
Số sách giáo khoa: Tổng số học sinh: 1630
Số sách nghiệp vụ: Số lớp: 38
Số sách tham khảo: Tổng số cán bộ, giáo viên: 64
Tổng số sách:
1. Thuận lợi
Cán bộ giáo viên tương đối ổn định, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng hiểu biết.
Hoạt động thư viện của trường có nền nếp, thư viện nhà trường đã được công nhận thư viện chuẩn năm học 2008- 2010.
Số đầu sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo đảm bảo cho giáo viên và học sinh mượn.
Cán bộ nhà trường quan tâm nhiều đến hoạt động thư viện, cán bộ thư viện cóa nghiệp vụ tương đối thành thạo, nhiệt tình phục vụ bạn đọc.
Thư viện nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo phục vụ tốt cho bạn đọc.
2. Khó khăn
Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những khó khăn nhất định. Giáo viên dạy cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều, học sinh cũng chỉ có thể mượn và đọc sách vào ngày thứ bẩy trong tuần.
B. Phương huớng chung
1. Các chỉ tiêu yêu cầu cụ thể
a) Chỉ tiêu:
100% học sinh các khối có sách giáo khoa để học.
Thư viện có đủ SGK, SNV và STK cần thiết để phục vụ giảng dạy.
Xây dựng nền nếp mượn và đọc sách thường xuyên. Xây dựng phong trào đọc và làm theo sách, kể chuyện theo sách, hình thành nên văn hoá đọc trong nhà trường.
Xây dựng tốt tủ sách dùng chung cho giáo viên, và học sinh. Xây dựng tủ sách đạo đức, sách báo nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng số tủ sách pháp luật.
Sử dụng tốt có hiệu quả các loại báo, tạp chí phục vụ cho giảng dạy và học tập.
Đầu tư kinh phí để mua thêm tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các trang thiết bị phục vụ cho công tác thư viện.
Giữ vững danh hiệu thư viện chuẩn, từng bước phấn đấu đạt thư viện tiên tiến.
b) Yêu cầu
Tủ sách của thư viện phải có đủ ba bộ phận:
Tủ sách giáo khoa dùng chung.
Tủ sách nghiệp vụ của giáo viên.
Tủ sách tham khảo đọc thêm. (Trong tủ sách tham khảo cần có sách thiếu nhi, sách văn học, các loại báo, tạp chí của ngành và một số báo tạp chí khác)
c) Cơ sở vật chất
Phòng đọc, phòng kho đúng theo tiêu chuẩn thư viện.
Phòng đọc phải có đủ bàn ghế, đảm bảo ánh sáng thoáng mát.
Có đủ thư mục, hộp phích, bảng giới thiệu sách.
Có đủ tủ, giá đựng sách, có trang thiết bị phục vụ nghe nhìn.
d) Kỹ thuật nghiệp vụ:
Tất cả các loại sách báo được nhập vào thư viện đều được đăng ký, phân loại và đưa vào mục lục theo đúng nghiệp vụ thư viện.
Có đủ sổ đăng ký SGK, sổ đăng ký STK, sổ cho mượn sách, thẻ mượn sách.
Có mục lục chữ cái và mục lục phân loại.
Sắp sếp sách trên giá theo số thứ tự sổ đăng ký.
Sách giáo khoa xếp theo từng khối
 
Gửi ý kiến