Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach boi duong thuong xuyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thạc Chúc
Ngày gửi: 20h:49' 30-01-2013
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỲNH VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN.
Họ và tên: Nguyễn Thạc Chúc
Trình độ chuyên môn: ĐH
Môn đào tạo: Công nghệ
Nhiệm vụ được giao trong năm: Giảng dạy công nghệ 8, 9.

II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ;
Căn cứ Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS ;
Căn cứ hướng dẫn số 2398/SGD&ĐT – GDTX ngày 23/10/2012 của Sở GD&ĐT Nghệ An V/v Kế hoạch BDTX giáo viên năn học 2012 – 2013;
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Trường THCS Quỳnh Văn.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên như sau:

B. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
- Nâng cao nhận thức và trình độ cho bản thân về chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
- Bản thân nhận thức rõ về chủ trương và sự cần thiết đổi mới chương trình giáo dục; xây dựng ý thức tự giác; chủ động tham gia tích cực vào chương trình BDTX nhằm tăng cường kiến thức, năng lực sư phạm, khả năng đổi mới phương pháp dạy học để triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học mới.
- Củng cố kết quả bồi dưỡng của các chu kỳ trước và thói quen tự học, tự bồi dưỡng. Giúp cho bản thân tự đánh giá kết quả học tập trong BDTX để điều chỉnh quá trình học tập và giảng dạy, bồi dưỡng của bản thân.

C. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung 1.( 30 tiết / giáo viên ):
Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở
2. Nội dung 2.
- Bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy và kiến thức lịch sử địa phương: (30 tiết)
+ Khảo sát chất lượng bộ môn đầu năm.
+ Đăng ký chỉ tiêu, chất lượng, đăng ký thi đua cá nhân.
+ Dự giờ thăm lớp – Rút kinh nghiệm
+ Dự giờ thao giảng chào mừng 20/11
+ Nghiên cứu các công văn hướng dẫn về kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh
của phòng giáo dục.
+ Nghiên cứu quy chế 58 thay thế quy chế 40 về đánh giá xếp loại HS.
+ Làm điểm vào sổ điểm, học bạ chính xác, khoa học đúng Quy chế 58.
+ Tìm hiểu lịch sử địa phương Quỳnh Văn.
3. Nội dung 3. (60 tiết)
- Tăng cường nghiên cứu khoa học. Mã modun: 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS. (15 tiết)
- Tăng cường năng lực dạy học. Mã modun: 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng: (15 tiết)
- Tăng cường năng lực dạy học: Mã modun: 19 - Dạy học với công nghệ thông tin: (15 tiết)
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Mã modun: 20 – Sử dụng thiết bị dạy học (15 tiết)D. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
- Việc bồi dưỡng thường xuyên được tiến hành theo cụm hè do Phòng GD -ĐT tổ chức, tại trường và tổ, theo khung kế hoạch thời gian qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Hình thức bồi dưỡng chính là tự học, tự nghiên cứu tài liệu, học tập theo nhóm, theo tổ, kết hợp với các hình thức học tập khác.
- Phương pháp bồi dưỡng theo hướng tích cực các thông tin đại chúng và tương tác trên cơ sở mỗi người học đều có tài liệu học tập.


E. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:


Thời gian

Học phần

Nội dung bồi dưỡng
Thời gian tự học (tiết)
Thời gian tập trung (tiết)
Tổng số
tiết

Lý thuyết
Thực hành

 
Gửi ý kiến