Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao KDCL 2012-2013 gốc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Công Dũ (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:06' 21-01-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KÌ 2009- 2012

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký

1
Võ Quang Lực
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Nguyễn Quang Bàn
Phó Hiệu trưởng
P.chủ tịch HĐ


3
Văn Bá Như
Thư ký Hội đồng
Thư ký HĐ


4
Văn Phú Sang
CT Công đoàn
Uỷ viên HĐ


5
Huỳnh Mạnh
Tổng phụ trách Đội
Uỷ viên HĐ


6
Văn Phú Tân`
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


7
Huỳnh Thà
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


8
Dương Văn Tuấn
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


9
Nguyễn Hữu Cử
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


10
Bạch Thị Yên
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


11
Đoàn Công Tri
Tổ trưởng chuyên môn
Uỷ viên HĐ


12
Huỳnh Thị Tuyết
Phụ trách Văn thư
Uỷ viên HĐ


13
Hồ Thị Minh Phượng
Kế toán-CSVC
Uỷ viên HĐ


14
Võ Thị Thanh Thủy
Phụ trách thư viện
Uỷ viên HĐ


15
Trần Văn Trảng
Trưởng ban Hội CMHS
Uỷ viên HĐ(Ghi đúng theo Quyết định thành lập Hội đồng của Hiệu trưởng)
MỤC LỤC
NỘI DUNG
TRANG

 Danh sách và chữ ký các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá
i

Mục Lục
ii

Danh mục các chữ viết tắt
viii

Tổng hợp kết quả tự đánh giá
xi

Phần I : Cơ sở dữ liệu của trường THCS Trần Cao Vân
1

I. Thông tin chung của nhà trường
1

1. Điểm trường
1

2. Thông tin chung về lớp học và HS
2

3. Thông tin về nhân sự
4

4. Danh sách CBQL
6

II. Cơ sở vật chất thư viện tài chính
6

1. Cơ sở vật chất, thư viện
6

2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây
8

Phần II : Tự đánh giá của nhà trường
10

I. Đặt vấn đề
10

II. Tự đánh giá
18

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
18

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh theo qui định của Điều lệ trường trung học.
21

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo qui định của Điều lệ trường trung học và các qui định khác của pháp luật.
22

Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại điều lệ trường trung học của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng (tổ giáo vụ và quản lý học sinh, tổ quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt.
25

Tiêu chí 5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường
27

Tiêu chí 6. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quản quản lý giáo dục các cấp.
29

Tiêu chí 7. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
31

Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
33

Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường
36

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
39

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
41

Tiêu chí 1: Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
42

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ
 
Gửi ý kiến