Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap ve cong suat dien va dien nang su dung-vat ly 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Duy Xuân
Ngày gửi: 08h:00' 08-01-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:

TIẾT 14, BÀI 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG
I/MỤC TIÊU:
1-Kiến thức
- hs nắm được công thức tính công suất điện và điện năng sử dụng.
2-Kĩ năng
- hs tư duy thành thạo
3-Thái độ
- hs nghêm túc và tích cực học tập
II/CHUẨN BỊ:
III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1-Kiểm Tra bài cũ: không kiểm tra
2-Bài mới:


Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Ghi bảng


HĐ 1: giải bài 1


- yêu cầu 1 hs đọc đề bài và gợi ý cách giải.
- yêu cầu hs giải ra nháp theo phần hướng dẫnở SGK
- mời hs lên chữa bài
- chỉnh sử cho hs nếu cần
- 1 hs đọc , cả lớp chú ý theo dõi
- cá nhân hs tự giải bài tập

- 1 hs lên chữa, hs khác theo dõi, nhận xét
1, bài 1:
tóm tắt:
cho;
U = 220 V
A = 341 mA = 0,34 A
tìm:
a, R = ? P = ?
b, t = 4h/ ngày = 14 400 s/ ngày
n = 30 ngày
( A = ? (J, Kwh)
giải:
a, R = U/ I = 220 : 0,341
= 645 
P = UI = 220. 0,341 = 75 w
b, A= P.t = 30. 75. 14 400
= 32 400 000 J
= 9 KwhHĐ 2: giải bài 2


- yêu cầu 1 hs đọc phần đề bài và phần gợi ý cách giải
- yêu cầu hs suy nghĩ và tự giải
- yêu cầu 4 hs lên bảng chữa các ý phần tóm tắt, ý a, ý b, ý c
- chỉnh sửa cho hs nếu cần
- 1 hs đọc, cả lớp chú ý theo dõi
- cá nhân hs tự giải bài tập

- 4 hs lên bảng chữa, hs còn lại theo dõi và nhận xét
2, bài 2:
tóm tắt:
biết:
Uđ = 6 v
Pđ = 4,5 w
U = 9 v
tìm:
a, I = ?
b, Rb = ? Pb = ?
c, Ab = ? A = ? biết t = 10 phút = 600 s
giải:
a, I = Iđ = Pđ/Uđ = 4,5/6
= 0,75 A
b, Rb = Ub/ I
mà: Ub = U - Uđ
= 9 - 6
= 3 v
vậy: Rb = 3: 0,75 = 4 
Pb = Ub.I = 3. 0,75 = 2,25 w
c, từ A= P.t
(Ab = Pb.t = 2,25.600
= 1350 J
A = P.t = ( Pđ + P b ).t
= ( 4,5 + 2,5 ). 600
= 4050 J


HĐ 3: giải bài 3:


- yêu cầu 1 hs đọc phần đề bài và phần gợi ý
- yêu cầu hs tự giải theo hướng dẫn
- yêu cầu các hs lên bảng chữa lần lượt các ý
- chỉnh sửa cho hs nếu cần
- 1 hs đọc, cả lớp chú ý theo dõi
- giải ra nháp
- 3 hs lên chữa, hs khác theo dõi và nhận xét
3, bài 3:
tóm tắt:
biết:
U1 = 220 v
P1 = 100 w
U2 = 220 v
P2 = 1000 w
U = 220 v
tính:
a, vẽ sơ đồ mạch điện
b, A= ? biết t = 1h = 3600s ( đơn vị J, Kwh )
giải:a, 
b, A= P.t
= ( P1 + P2 )
= ( 100 + 1000 ).3600
= 3 960 000 J
= 1,1 Kwh


3, hướng dẫn về nhà:
- yêu cầu hs về làm bài tập từ: 14.1 - 14.4 SBT
- yêu cầu hs về xem trước bài 15 và kẻ trước mẫu báo cáo thực hành.

----------------------------------------------------
 
Gửi ý kiến