Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

doi luu-buc xa nhiet-vat ly 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Duy Xuân
Ngày gửi: 03h:17' 08-01-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:

Tiết 26, bài 23:
ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
I. MỤC TIÊU :
1, Kiến thức:
- HS nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.
- Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào.
- Tìm được ví dụ về bức xạ nhiệt .
- Nêu lên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng , chất khí , chân không.
2, Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát TN , phân tích , so sánh , khái quát,… khi nghiên cứu bài học.
II. CHUẨN BỊ :
- Dụng cụ TN hình 23.1 – 23.5.
- Một cái phích.
- Hình vẽ phóng to 22.6.
- Bảng 23.1.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Kiểm tra bài cũ: Không
2, Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Ghi bảng


HĐ1: Tổ chức tình huống học tập ( Hs không sử dụng SGK)


-Thực hiện TN hình 23.1
-Qua TN này , nêu vấn đề:
Nước đá truyền nhiệt bằng cách nào?
- Để biết được điều này chúng ta tiến hành làm thí nghiệm sau:

-Quan sát

Tiết 26, bài 23:
ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆTHĐ2: Tìm hiểu hiện tượng đối lưu (HS không sử dụng SGK)


-Yêu cầu các nhóm làm TN hình 23.2
-Dự đoán có hiện tượng gì xảy ra với các thuốc tím ( Khi chưa đun )

-Hỏi C1

- Hỏi C2
Dự kiến : Gợi ý nêu lại công thức tính trọng lượng riêng của chất lỏng

Hỏi C3:
-Qua TN ta thấy nước đá truyền nhiệt bằng cách nào?
-Cách truyền nhiệt đó có tên là gì?
-Vậy đối lưu là gì?
-Thông báo sự đối lưu trong chất khí như SGK
-Làm TN hình 23.3
-Hỏi C4
+ Gợi ý: So sánh nhiệt độ của không khí ở hai bên tấm bìa. Bên có ngọn nến không khí chuyển động như thế nào?
-Hỏi C5

-Hỏi C6
Chuyển ý: Trong quá trình truyền nhiệt ta đã nghiên cứu hai hình thức : Dẫn nhiệt và đối lưu , còn một hình thức truyền nhiệt nữa là bức xạ nhiệt

-HĐ theo nhóm
-Các hạt thuốc tím tan ra
-Tiến hành làm TN ghi số chỉ của nhiệt kế khi chưa đun.
2.Trả lời câu hỏi
-Quan sát TN và trả lời câu hỏi C1 ( Hoạt động theo nhóm)Đọc số chỉ kế và trả lời C3.
-Nước đá truyền nhiệt bằng cách tạo thành các dòng.
-Có tên gọi là đối lưu
-Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng gọi là sự đối lưu.
3.Vận dụng
-Quan sát TN
-Thảo luận nhóm và trả lời câu C4

Đi lên ( nhờ khói hương)

-Cá nhân trả lời C5( Để phần dưới nóng lên)
-Cá nhân trả lời C6

I.Đối lưu:
1.Thí nghiệm
2.Trả lời câu hỏi
3. Kết luận
Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khíHĐ3: Tìm hiểu về Bức xạ nhiệt


Tổ chức tình huống học tập ( HS không sử dụng SGK)
-Nêu tình huống như trong SGK
-Mặt trời đã truyền nhiệt xuống trái đất bằng cách nào ?
-Làm Tn hình 23.4
-Hỏi C7
-Làm TN H23.5
-Hỏi C8
-Hỏi C9
+ Truyền nhiệt ở TN 23.4 có phải hình thức dẫn nhiệt không? Tại sao?
Truyền nhiệt ở TN 23.4 có phải hình thức đối lưu không?Tại sao?

Vậy mặt trời đã truyền nhiệt xuống trái đất bằng cách nào?
-Trở lạïi vấn đề.
-Hình thức truyền nhiệt này có tên là gì ?
-Thông báo khả năng hấp thụ nhiệt của các vật
HĐ3: Vận dụng ( HS sử dụng SGK)
-Treo bảng 23.1

-Hỏi C12

-Lắng nghe

1.Thí nghiệm
-Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra đối với giọt nước màu ( Hoạt động nhóm)
2.Trả lời câu hỏi
 
Gửi ý kiến