Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

su nong chay và su dong dac-vat ly 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Duy Xuân
Ngày gửi: 08h:56' 07-01-2013
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:

Tiết 28, bài 24.
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.MỤC TIÊU
1/Kiến thức : nhận biết được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy.
2/Kỹ năng :
-Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
-Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm (vẽ đường biểu diễn và rút ra kết luận cần thiết).
3/Thái độ : trung thực, cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ
1, GV :
- bảng kẻ sẵn ô (vẽ đường biểu diễn)
- dụng cụ tiến hành thí nghiệm (bảng 24.1, băng phiến và các dụng cụ cần thiết khác)
2, HS :
- học bài cũ, xem trước bài mới
- thước, sgk
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1)Bài cũ: Không
2)Bài mới:


Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Ghi bảng


HĐ1. Thí nghiệm tìm hiểu về sự nóng chảy của băng phiến


-Treo hình 24.1
-Mô tả các dụng cụ
-Cho HS xem băng phiến
-Gọi HS đọc thông tin SGK.
-Treo bảng 24.1
-Mô tả thí nghiệm và cách ghi kết quả.
-Hướng dẫn HS biểu diễn số liệu từ bảng 24.1 bằng đồ thị.
-Vẽ mẫu từ phút 0đến2
-Yêu cầu HS vẽ đồ thị vào bảng phụ do GV chuẩn bị
-Yêu cầu một HS lên bảng vẽ vào bảng phụ của GV
-GV nhận xét
-HS quan sát
-HS theo dõi.


-HS đọc (SGK 75)

-HS theo dõi


-HS ghi nhận


-HS quan sát

-HS vẽ đồ thị vào bảng phụ

-Cá nhân HS thực hiện

-HS quan sát
I.SỰ NÓNG CHẢY
1/Phân tích kết quả TNHĐ2. Quan sát đồ thị, trả lời câu hỏi sgk và rút ra kết luận


-Gọi HS đọc C1
-Gọi HS hoàn thành C1
-GV nhận xét

-Gọi HS đọc C2
-Gọi HS hoàn thành C2
-GV nhận xét, tóm ý
-Gọi HS đọc C3
-Gọi HS hoàn thành C3
-GV nhận xét, tóm ý


-Gọi HS đọc C4
-Gọi HS hoàn thành C4
-GV nhận xét, tóm ý
-Gọi HS mô tả lại toàn bộ quá trình nóng chảy của băng phiến
-Gọi HS khác nhận xét
-GV nhận xét, tóm ý.
-Gọi HS đọc C5
-Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành C5
-Gọi đại diện nhóm báo cáo
-GV nhận xét
-GV: sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể nào sang thể nào?
-Gọi HS nhận xét
-GV nhận xét, gọi HS nhắc lại

-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng)
-HS theo dõi, ghi nhận
-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (800C , thể rắn và thể lỏng)


-HS ghi nhận


-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang)
-HS ghi nhận-Cá nhân HS đọc


-Cá nhân HS trả lời (tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng)
-HS ghi nhận
-Cá nhân HS dựa vào đồ thị và các câu trả lời C1, C2, C3, C4 để trả lời
-Cá nhân nhận xét
-Cá nhân HS đọc

C1: Nhiệt độ của băng phiến tăng dần, đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng
C2: Đến 800C băng phiến bắt đầu nóng chảy, tồn tại ở thể rắn và lỏng
C3: Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang
C4: Khi nóng chảy hết, nhiệt độ của băng phiến tăng dần theo thời gian, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng
2/Rút ra kết luận :
-Băng phiến nóng chảy ở 800C, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến
-Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi
-Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
3,Củng cố
-Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu?
-Trong
 
Gửi ý kiến