Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án tiếng anh 8 unit9:a first aid course

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Kim Tuân
Ngày gửi: 12h:46' 28-12-2012
Dung lượng: 267.0 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
LỚP 8
Cả năm : 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
Học kỳ 1: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

Bài
Tiết
Nội dung bài dạy
TuầnIntroduction
1

Unit 1. My Friends

Getting started + Listen & read
Speak & Listen
Read
2Write (bỏ bài tập 3)
Language Focus
(bỏ phần 2)


Unit 2: Making arrangements


Getting started + Listen & read
3Speak
Listen (test 15’)
Read
4write
Language focus


Unit 3: At Home

Getting started + Listen & read
5Speak
Listen
Read
6Write
Language Focus
Ôn tập Kiểm Tra 1t
7

Test 1

Test 1
7Getting started + Listen & read


Unit 4 :
Our Past


Speak & Listen
8Read
Test correction
Write
9Language Focus


Unit 5: Study Habits


Getting started + Listen & read
Speak
10Listen + Language Focus 1,2
Read
(phần này dạy 2t)

11Write
Language Focus 3,4 (test 15’)


Unit 6:
The young Pioneer club

Getting started + Listen & read
12Read (không dạy phần read trong SGK. Có file đính kèm)
Speak
Listen + Language Focus 1
13Write
Language Focus 2,3,4…


review

Ôn tập Kiểm Tra 1t
14

Test 2

Test 45’
Unit 7 : My Neighbors


Getting started + Listen & read
14Speak
15 Listen
Test correction
Read
16Write
Language Focus


Unit 8: Country life and city life


Getting started + Listen & read
17Speak & Listen
Read ( test 15’)
Write
18Language Focus


ReviewÔn tập kiểm tra HKI

19


Exam
57
Test for the first termHọc kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết


Unit 9: A First aids course

Getting started + Listen & read
20Speak
Listen + L. focus 1
Read
21Write
Language Focus 2.3.4


Unit 10: Recycling


Getting started + Listen & read
22Speak & Listen
Read
Write
23Language Focus 1.2
Language Focus 3.4


Unit 11 Traveling around VietNam

Getting started + Listen & read
24Speak
Listen (test 15’)
Read
25Write
Language Focus


review

Ôn tập Kiểm tra 1t
26

Test 3

Test 45’


Unit 12: A Vacation abroad


Getting started + Listen & read
Speak + L.focus 1
27Listen
Read
Test correction
28Write
Language Focus


Unit 13: Festivals

Getting started + Listen & read
29Speak ( test 15’)
Listen + Language Focus 1
Read
30Write
30Language Focus: 2,3,4


Unit 14: Wonders of the World

Getting started + Listen & read
31Speak & Listen
Read
Write
32Language Focus 1.3


 
Gửi ý kiến