Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công văn cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Kỳ
Ngày gửi: 09h:28' 12-12-2012
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 662/PGDĐT –TrH
V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 06 tháng 12 năm 2012


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn Huyện Tân Kỳ

Thực hiện công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); công văn số 2814/SGDĐT-GDTrH ngày 3/12/2012 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường THCS, TH-THCS tổ chức 02 cuộc thi này như sau:
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
1. Mục đích của Cuộc thi:
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS).
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
4. Tổ chức Cuộc thi:
- Phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức Cuộc thi bắt đầu từ ngày 08 tháng 12 năm 2012 đến ngày 5 tháng 2 năm 2013, Yêu cầu các trường thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường từ ngày 08/12/2012 đến ngày 30/1/2013.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Trường THCS tổ chức chấm Sơ khảo chọn mỗi trường 02 bài kèm theo báo cáo công tác tổ chức gửi về bộ phận THCS (Ông Nguyễn Cảnh Hùng -CV Phòng GD bằng cả văn bản in và mail hungnc.pgdtk@gmail.com chậm nhất là 6/2/2013); Phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất, các bài dự thi này được gửi về phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT.
- Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn khoảng 50 bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ban giám khảo Cuộc thi của Bộ GD-ĐT chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của Cuộc thi và công bố kết quả Cuộc thi vào cuối tháng 2/2013.
5. Tiêu chí chấm thi:
- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;
- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi:
- Giải thưởng dành cho học sinh: 02 giải nhất; 04 giải nhì; 06 giải ba và 30 giải khuyến khích; Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
- Phần thưởng dành cho đơn vị: 01 phần thưởng cho trường THCS có nhiều bài dự thi đoạt giải cao.
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
1. Mục đích của Cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra
 
Gửi ý kiến