Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thư mục bị lỗi
Gốc >

Bản kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khóa XI) của chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hữu Quốc - Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Ngày gửi: 06h:48' 04-12-2012
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 1689
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN VĨNH THUẬN
CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TT. Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTC, ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban tổ chức Đảng ủy thị trấn về việc hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương (lần thứ 4 khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”,
Nay, chi bộ trường THCS Thị Trấn xin kiểm điểm phê bình và tự phê bình về vai trò lãnh đạo của chi bộ nội dung cụ thể như sau:
I. Những ưu điểm, tiến bộ của chi bộ:
1. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên.
Tập thể đảng viên chi bộ luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu về đạo đức lối sống, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm quy định của Ban chấp hành Trung Ương về những điều đảng viên không được làm; luôn nêu cao trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; làm trung tâm đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ gìn nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xác định nhiệm vụ bằng kế hoạch, chương trình và phát huy tính năng động sáng tạo của từng cán bộ đảng viên đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và sự đồng thuận của cán bộ giáo viên trong nhà trường.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong đơn vị.
Công tác cán bộ được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu có chuyển biến tiến bộ. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn; việc phân công, bố trí cán bộ cơ bản phù hợp theo sở trường và năng lực công tác.

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Phương thức lãnh đạo của chi bộ từng bước được đổi mới và nâng lên chất lượng, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong lãnh đạo, điều hành luôn bám sát và thực hiện theo nghị quyết, quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. Những khuyết điểm, hạn chế của chi bộ:
Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều tham gia công tác giảng dạy và công tác kiêm nhiệm, chưa được tập huấn về công tác Đảng, đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ công tác chuyên môn ở cơ quan còn chiếm nhiều thời gian, từ đó chưa đi sâu vào nhiệm vụ của công tác Đảng.
Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang né tránh.
III. Tiếp thu ý kiến và giải trình về những góp ý của các tổ chức:
Công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên trong chi bộ còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Chi bộ chưa phân công cán bộ làm công tác kiểm tra, nên công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa được thường xuyên.
-> Chi bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các tổ chức đơn vị đã góp ý. Phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế mà các tổ chức đơn vị đã góp ý.
IV. Phương hướng khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm, tiến bộ:
Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên trong chi bộ.
Phân công cán bộ làm công tác kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓