Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Nghi
Ngày gửi: 10h:19' 15-11-2012
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người

Luyện từ và câu. Tiết ppct: 54

Cách đặt câu khiến
A. Mục Đích
HS nắm được cách đặt câu khiến ( ND ghi nhớ).
Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III).
Bước đầu đặt được câu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp (BT2).
Biết đặt câu với từ cho trước (hãy, đi, xin) theo cách đã học (BT3)
B. Đồ Dùng Dạy - Học
- Giấy khổ to, bút dạ, 3 băng giấy viết câu “ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương” BT1 (phần nhận xét) để học sinh chuyển câu kể thành câu khiến theo 3 cách khác nhau, phiếu bài tập nhóm cho bài tập , bảng phụ, ...
C. Các Hoạt Động Dạy - Học Chủ Yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học

Ổn định


Kiểm tra bài cũ


- Gọi HS trả lời câu hỏi: “Câu khiến là câu như thế nào?” và “Khi viết, cuối câu khiến ta sử dụng dấu gì?”
- Gọi 1 HS đặt 1 câu khiến.
- Hướng dẫn HS nhận xét.
- GV nhận xét và cho điểm
- HS trả lời


- HS đặt câu.
- HS nhận xét.

Bài mới
Giới thiệu bài: Bài học trước đã giúp các em hiểu tác dụng của câu khiến. Hôm nay sẽ giúp các em biết cách tạo ra câu khiến trong các tình huống khác nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học: “Cách đặt câu khiến”

Hs nhắc lại tựa bài

Nhận xét


- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn HS biết cách chuyển câu kể thành câu khiến theo 4 cách đã nêu trong SGK.
- Cho hs hoạt động nhóm đôi
- Cho các em trình bày câu khiến tạo được theo từng cách. Gv cho hs nhận xét. Và chốt ý kiến. Sau đó mới chuyển sang cách tiếp theo.
- GV nhận xét – kết luận lời giải đúng.
Chốt lời giải đúng:
+ Cách 1:
Nhà vua
Hãy (nên, phải, đừng. Chớ,…)
Hoàn gươm lại cho Long Vương.

+ Cách 2:
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương
Đi/ thôi/ nào .

+ Cách 3:
Xin/ mong/
Hoàn gươm lại cho Long Vương.

+ Cách 4: GV mời 1 - 2 HS đọc lại nguyên văn câu kể trên, chuyển câu đó thành câu khiến chỉ nhờ giọng điệu phù hợp với câu khiến.
* GV hỏi để rút ra kết luận:
Muốn đặt câu khiến, có thể dùng những cách nào?
Hs đọc yêu cầu bài tập
Lắng nghe

Trao đổi theo cặp.
Cả lớplắng nghe.
HS nhận xét.
Cả lớplắng nghe.
Hs trả lời.

2. Ghi nhớ
Gọi HS đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa.
Gọi HS đặt câu khiến theo các cách. GV sữa lỗi dùng từ.

HS đọc. Cả lớp đọc thầm để thuộc
HS đặt câu.
Hs nhận xét

*Lưu ý:
+ Với những yêu cầu, đề nghị mạnh (có hãy, đừng, chớ ở đầu câu), cuối câu nên đặt dấu chấm than. Với những yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, cuối câu nên đặt dấu chấm.
+ Có thể dùng phối hợp các cách mà Sgk đã gợi ý.


Hs lắng nghe

3.Luyện tập


Bài tập 1


- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài.
- GV: “Các em cần viết nhiều câu khiến từ câu kể đã cho; có thể dùng phối hợp các cách mà SGK đã gợi ý”.
- Hs làm việc trên phiếu bài tập. 2 nhóm làm trên bảng phụ.
- Dán kết quả làm bảng phụ cho cả lớp nhận xét.
- HS tiếp nối nhau đọc kết quả – chuyển câu kể thành câu khiến.
- GV nhận xét – chốt lại lời giải đúng cho từng câu .
* Lưu ý: Nếu câu khiến được nói với giọng nhẹ nhàng thì khi viết, cuối câu có thể đặt dấu chấm.
- 1 HS đọc bài – lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe.


- HS làm việc nhóm đôi

- Hs nhận xét

- HS lắng nghe. Nhận xét.


Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
* Lưu ý: HS đặt câu đúng với tình huống giao tiếp, đối tượng giao tiếp.
HS làm vào vở nháp.
Cho hs đọc câu khiến đã đặt cho cả lớp nghe và nhận xét.
- GV nhận xét và chú ý sửa lỗi cho HS.
- GV khen ngợi những HS đặt
 
Gửi ý kiến