Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TIẾT 24 BÀI 23 - TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Vương
Ngày gửi: 07h:23' 15-11-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÍ 9
Năm học: 2012 - 2013
GV: HUỲNH MINH VƯƠNG
- TRƯỜNG THCS VĨNH LỢI
PGD & ĐT CHÂU THÀNH
Tiết 24
Tuần 12
KIỂM TRA BÀI CŨ
a.Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại ..............................
* Hãy dùng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
một từ trường
b. Nam châm hoặc dòng điện đều có khả năng tác dụng ...................... lên kim nam châm đặt gần nó.
lực từ
c. Người ta dùng ............................... để nhận biết từ trường.
kim nam châm
Bài tập 22.3 trang 50 SBT
Từ trường không tồn tại ở đâu ?
A. Xung quanh nam châm.
B. Xung quanh dòng điện.
C. Xung quanh điện tích đứng yên.
D. Xung quanh Trái Đất.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập 22.3 trang 50 SBT
Trong thí nghiệm phát hiện từ trường của dòng điện (thí nghiệm Ơxtet ) dây dẫn AB được bố trí như thế nào?
A. Tạo với nam châm một góc bất kì.
B. Vuông góc với kim nam châm.
C. Song song với kim nam châm.
D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn.
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
Tiết 24 -
Bài 23
I. T? ph?
II. Du?ng s?c t?
Ghi bài Thông tin SGK
I. Từ phổ
1. Thí nghiệm
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
Bài 23 -
C1 : Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào?
Mật độ các đường mạt sắt ở gần và xa nam châm được phân bố như thế nào ?
Lắc đều mạt sắt trong bảng nhựa. Đặt thanh nam châm lên giữa bảng nhựa dùng tay gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trên bảng nhựa.
C1:
+ Mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này đến cực kia của thanh nam châm.
+ Càng ra xa nam châm các đường mạt sắt càng thưa dần.
I. Từ phổ
1. Thí nghiệm
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
2.Kết luận
Trong từ trường của thanh nam châm, mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, những đường này càng thưa dần.
Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường mạnh, nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường yếu.
Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam châm gọi là từ phổ.Từ phổ cho ta hình ảnh trực quan về từ trường.
Bài 23 -
II. Đường sức từ
I. Từ phổ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ
a) Dùng bút lông tô dọc theo các đường mạt sắt nối từ cực này sang cực kia của thanh nam châm.
Các đu?ng liền nét, biểu diễn đường sức của từ trường ( gọi là đường sức từ ).
Bài 23 -
b) Dùng các kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau trên một đường sức từ vừa vẽ.
II. Đường sức từ
I. Từ phổ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ
C2: Nhận xét về sự sắp xếp của kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ.
C2: Trên mỗi đường sức từ kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định.
Bài 23 -
Đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường * Qui ước : Chiều đường sức từ là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim nam châm đặt cân bằng trên đường sức đó.
II. Đường sức từ
I. Từ phổ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ
Bài 23 -
II. Đường sức từ
I. Từ phổ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ
c) Haõy dùng muõi teân ñaùnh daáu chieàu caùc ñöôøng söùc töø vöøa veõ ñöôïc.
C3: ÔÛ beân ngoaøi thanh nam chaâm, ñöôøng söùc töø coù chieàu ñi vaøo từ cöïc naøo vaø ñi ra töø cöïc naøo ?
C3: ÔÛ beân ngoaøi thanh nam chaâm, ñöôøng söùc töø coù chieàu ñi vaøo cöïc Nam (S) vaø ñi ra töø cöïc Baéc (N).
Bài 23 -
Đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường * Qui ước : Chiều đường sức từ là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim nam châm đặt cân bằng trên đường sức đó.
a) Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một đường sức từ. Cực Bắc của kim này nối với cực Nam của kim kia. b) Mỗi đường sức từ có một chiều xác định. Bên ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm. c) Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa.
2. Kết luận:
II. Đường sức từ
I. Từ phổ
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ
1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ
Bài 23 -
C4: Cho hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U. Hãy vẽ các đường sức từ của nó và nhận xét về dạng các đường sức từ ở giữa hai từ cực
C4: Ở khoảng giữa hai từ cực của nam châm chữ U các đường sức từ gần như song song với nhau.
III. Vận dụng
III. Vận dụng
C5. Biết chiều một đường sức từ như hình vẽ. Hãy xác định tên các từ cực của nam châm?
C6: Cho hình ảnh từ phổ của hai nam châm đăt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng.
III. Vận dụng
* Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
* Các đường sức từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.
23.3
23.6
23.7
23.8
Bài tập 23.3 trang 52 SBT.
Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào dưới đây ?
A. Có độ dày thưa tùy ý.
D. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ỏ cực kia của nam châm một góc nhọn.
D. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên ngoài thanh nam châm.
C. Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc ở bên ngoài thanh nam châm.
`
23.6
23.7
23.8
Bài tập 23.6 trang 53 SBT.
Trên hình vẽ, đường sức từ nào vẽ sai ?
A. Đường 1.
B. Đường 2.
C. Đường 3.
D. Đường 4.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
23.3
23.7
23.8
Bài tập 23.7 trang 53 SBT.
Trên hình vẽ, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất ?
A. Điểm 3.
B. Điểm 2.
A. Điểm 1.
D. Điểm 4.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
23.3
23.6
23.8
A. Chiều của thanh nam châm đặt ở điểm đó.
D. Hướng của dòng điện trong dây dẫn đặt tại điểm đó.
B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó.
C. Hướng của lực từ tác dụng lên một vụn sắt đặt tại điểm đó nam châm.
`
Bài tập 23.8 trang 53 SBT.
Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó?
23.3
23.6
23.7
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học bài và trả lời lại các câu hỏi của bài học.
2. Xem và soạn trước
Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY
CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
+ Hình dạng từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua có gì giống và khác với từ phổ của thanh nam châm.
+ Nhận xét về chiều của các đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều của các đường sức từ ở hai đầu thanh nam châm .
+ Quy tắc nắm tay phải phát biểu như thế nào ?

TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp : Đây là bài giảng mà tôi mới vừa thực hiện xong, nếu thầy cô có quan tâm đến việc tạo ra các bài giảng Vật lí nói chung thì vui lòng trao đổi với tôi để công tác giảng dạy được tốt hơn. Tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp mong quý thầy cô, quý đồng nghiệp vui lòng trao đổi theo địa chỉ :
huynhminhvuong1981@gmail.com
hhmmvuong1981@gmail.com
Trân trọng kính chào !
VÀI DÒNG CỦA TÁC GIẢ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓