Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thi GV giỏi cấp trường NH 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 07-11-2012
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐTP BẮC GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI
Số: 30/2012 /KH-THMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Độ, ngày 27 tháng 09 năm 2012KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và triển khai sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012- 2013


Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT, ngày 20/07/2010 về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào CV số 1069/SGD&ĐT-GDTH, ngày 21/09/2012 của Sở GD & ĐT Bắc Giang về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp Tỉnh năm học 2012-2013;
Căn cứ kế hoạch số: 27 /KH-GDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và quyết định số 50/2012/QĐ-THMK ngày 25/9/2012 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và Hội đồng khoa học cấp trường năm học 2012 – 2013 của trường TH Minh Khai, BTC Hội thi GVDG và Hội đồng khoa học nhà trường lập kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và triển khai đề tài, SKKN cấp trường như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích :
Tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trong nhà trường.
Tạo cơ hội học tập giữa các cá nhân trong việc tổ chức quản lý hoạt động dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Xây dựng, phát triển lực lượng giáo viên nòng cốt phục vụ cho hoạt động chuyên môn của nhà trường.
Đánh giá công tác BDCM, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học của mỗi giáo viên.
Chọn giáo viên dạy giỏi, lấy kết quả đó làm tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua.
Thúc đẩy phong trào viết và ứng dụng SKKN, đề tài khoa học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu :
Hội thi và phong trào viết, triển khai đề tài, SKKN được tổ chức khoa học, hiệu quả, thiết thực, đánh giá nghiêm túc, công bằng, công khai.
Hội thi GV dạy giỏi và triển khai đề tài, SKKN trở thành đợt SHCM sâu rộng góp phần tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, nhân viên và giáo viên.
Hội thi đảm bảo an toàn.
II. Thời gian, đối tượng, nội dung, hình thức tổ chức:
1. Thời gian:
- Từ 20-> 30/9: đăng ký SKKN ( đối với GV và nhân viên), đề tài khoa học ( đối với GV giỏi tỉnh và CSTĐ)
- Từ ngày 02/10/2012 đến 30/10/ 2012 viết và nộp sáng kiến kinh nghiệm, đề tài cho Hội đồng khoa học ( riêng GV đăng ký thi GV dạy giỏi năm học 2012-2013 phải chỉnh sửa lại SKKN, đề tài năm học trước để chấm và viết đề cương SKKN cho năm học 2013-2014; những đ/c không tham dự thi GV giỏi thì chỉ viết đề cương SKKN, đề tài cho năm học 2012-2013 để Hội đồng duyệt và cho triển khai áp dụng); 4/10/2012 : Hội đồng khoa học tổ chức chấm đề tài, SKKN.
- Ngày 02/10/2012 tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường vòng I( lý thuyết); chấm thi ngày 03/10/2012.
- Ngày 04/10/2012 tổ chức đăng ký tiết dạy và bốc thăm và dạy thực hành.
Từ 08-26/10/2012 tổ chức thi thực hành ( vòng II); ngày 26/10/2012 tổng kết Hội thi.
- Từ 01/11/2012 tổ chức triển khai áp dụng SKKN, đề tài khoa học vào thực tiễn.
2. Đối tượng:
Giáo viên tham dự thi GV dạy giỏi cấp trường là trực tiếp giảng dạy tại trường, đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học. Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
CBQL, Giáo viên đăng ký CSTĐ thì viết đề tài, các GV, nhân viên còn lại viết SKKN.
 
Gửi ý kiến