Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ THEO NQ TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Đỉnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 07-11-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 1089
Số lượt thích: 0 người
Tỉnh uỷ :Bình Phước Mẩu 4-NXNCT/TU
Thị uỷ: Bình Long ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng bộ:Phường An Lộc
Chi bộ: khu phố phú cường An Lộc ,ngày 05 tháng 11 năm 2012


PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
 (Thực hiện Quy định số 76/QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)
 
Họ và tên đảng viên: Nguyễn Lương Thắng.
Sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS An Lộc, thuộc Đảng bộ phường Hưng Chiến - thị uỷ Bình Long-tỉnh Bình Phước
Địa chỉ cơ quan: Trường Tiểu học An Phú – Phường Hưng Chiến thị xã Bình Long
Cư trú tại: Tổ 10 khu phố Phú Trung –phường An Lộc –thị xã Bình Long.
Chi ủy chi bộ: Khu phố Phú Trung có nhận xét như sau:
1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp( khu phố ) thế nào ?(mức độ tinh thần ..)
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào ?
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3.Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú như thế nào ?
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như thế nào ? 
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Xác nhận của Đảng ủy phường (xã, thị trấn)
Ngày ....tháng 11 năm 2012
T/M BAN CHI ỦY(ký, ghi rõ họ tên)


Tỉnh uỷ :Bình Phước ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thị uỷ: Bình Long
Đảng bộ:Phường ………….
Chi bộ: khu phố ………….. Phú Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2012

PHIẾU GÓP Ý KIẾN
Nhận xét, góp ý của Chi bộ nơi đảng viên cư trú
(phục vụ kiểm điểm theo tinh thần NQ.TW4)
                                           
-Kính gửi: Đảng uỷ phường Phú Đức.
-Chi uỷ Chi bộ : Khu phố Phú Nghĩa, thuộc Đảng bộ phường Phú Đức – thị xã Bình Long có ý kiến nhận xét, góp ý phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Của đảng viên nơi cư trú xin góp ý đối với:
-Đồng chí: Huỳnh Văn Đỉnh .
-Chức vụ: Ủy viên chi bộ trường THCS An Lộc – phường Hưng Chiến – thị xã Bình Long
-Cư trú tại : Tổ 03, khu phố Phú Nghĩa –phường Phú Đức –thị xã Bình Long
Về những nội dung sau:
1/ Tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
- Gương mẫu của cán bộ trong những nội dung trên:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Sự gương mẫu của cán bộ đối với gia đình và của gia đình cán bộ đối với quần chúng nhân dân nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Tác động ảnh hưởng của cán bộ đối với Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
- Thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/ Chấp hành chính sách pháp luật.
- Gương mẫu trong chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tham gia các phong trào của địa phương:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3/ Giữ gìn đoàn kết ở nơi cư trú.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4/ Tham gia sinh hoạt Chi bộ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Trên đây là ý kiến nhận xét, góp ý của Chi uỷ Chi bộ nơi đảng viên cư trú phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
 
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ
T/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ 
Gửi ý kiến