Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các văn bản bộ GD&ĐThiện hành về cấp tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:30' 24-10-2012
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 0 người
CÁC VĂN BẢN BỘ GD&ĐT HIỆN HÀNH VỀ CẤP TIỂU HỌC


1.Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 30/12/2010).
2.Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ( kèm theo CV 10358 ngày 28/9/2007 về hướng dẫn sử dụng CNNGVTH trong quá trình đánh giá xếp loại ).
3.Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 27/10/2009).
4.Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
5.Thông tư số 39/2009/TT-BGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 29/12/2009).
6.Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 4/12/2009).
7.Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
8.Quyết định số 3321/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học (kèm theo CTTiếng Anh tiểu học ).
9.Quyết định số 55/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/9/2007của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học.
10.Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/2/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
11.Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (kèm theo bộ chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn lớp và CV số 896 ngày 13/2/2006 về Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học).
12.Thông tư số 67/2011/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.
13.Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.
14.Công văn số 630/2012/CV-BGD&ĐT ngày 16/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá phó hiệu trưởng trường MN,PT,TTGDTX.
15.Công văn số 1741/2009/CV-BGD&ĐT ngày 05/03/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT HD đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng THTT-HSTC”.
16.Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo.
17.Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông.
18.Công văn số 9548/BGD&ĐT ngày 13/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT HD quản lý tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu hoc.
19.Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành HD thanh tra toàn diẽn nhhà trường, các cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo./.

 
Gửi ý kiến