Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violimpictoan9vong2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Tâm
Ngày gửi: 22h:00' 15-10-2012
Dung lượng: 320.0 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Điều kiện tồn tại của là:
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là:
Câu 3: Điều kiện tồn tại của là:
Câu 4: Kết quả so sánh nào sau đây đúng ?
Câu 5: bằng:
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm; AC = cm. Khi đó AH bằng:
cm
cm
cm
cm
Câu 7: Điều kiện xác định của biểu thức là:
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc BD tại H. Biết AD = 2cm; AH = cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật ABCD bằng:
cm
cm
cm
cm
Câu 9: Điều kiện tồn tại của là:Một đáp án khác
Câu 10: bằng:Một đáp án khác

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:= 
Câu 2:Tính: 
Câu 3:Giá trị của là 
Câu 4:Giá trị của là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5: Giá trị của là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6:Tập giá trị của để biểu thức là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 7:Tính: 
Câu 8:Thực hiện phép nhân: 
Câu 9:Giá trị của là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 10:Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 

BÀI THI SỐ 2
Câu 1:Kết quả so sánh và là: .
Câu 2:Nghiệm nguyên của phương trình là 
Câu 3:Kết quả so sánh và là: .
Câu 4:Giá trị của là 
Câu 5:Tập giá trị của để biểu thức là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 6:Thực hiện phép tính: 
Câu 7:Rút gọn: 
Câu 8:Tính: 
Câu 9:Tính: 
Câu 10:Cho biểu thức A = . Để A = 1 thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 2:Thực hiện phép tính: 
Câu 3:Nghiệm nguyên của phương trình là 
Câu 4:Tính: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Giá trị thu gọn của biểu thức là 
Câu 6:Thực hiện phép tính: 
Câu 7:Tính: 
Câu 8:Tập giá trị của để biểu thức là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 9:Rút gọn: 
Câu 10:Giá trị của (có vô hạn dấu căn) là 

 
Gửi ý kiến