Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an dịa 11 nam 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Thị Hạnh
Ngày gửi: 11h:13' 14-10-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
a. khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
=============== ( ( ( ================
Ngày soạn: 20 / 08 / 2012
 Tiết PPCT : 1


BÀI 1 : SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức :
- Biết sự tương phản về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs).
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển địch cớ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.
2. Kĩ năng :
- Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người ở hình 1.
- Phân tích bảng số liệu về KT – XH của từng nhóm nước.
3. Thái độ :
- Xác định trách nhiệm học tập để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Bản đồ các nước trên TG. Lược đồ hình 1 SGK.
- Phóng to các bảng 1.1 và 1.2 SGK. Chuẩn bị phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. Ôn định lớp :Kiểm tra sỉ số các lớp 11C1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C8.C9.C10.C11.C12.
2. Nội dung bài mới :
* Phương án 1 : GV hỏi và cho HS suy ngẫm: Có bao nhiêu quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới ? Trình độ kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới hiện nay chênh lệch hay đồng đều ? Nhân loại đã trải qua bao nhiêu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ? Cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay khác gì với các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trước đây ?
* Phương án 2 : Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong quá trình phát triển, số các nước này đã phân hoá thành 2 nhóm nước: nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ về trình độ phát triển KTXH. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về sự khác biệt đó, đồng thời nghiên cứu về vai trò, ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đối với nền KTXH TG.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cơ bản

Họat động 1: Tìm hiểu về sự phân chia thành các nhóm nước. ( Hình thức: Cặp nhóm )
- GV đặt câu hỏi: Quan sát hình 1 và dựa vào kiến thức đã học, Hãy nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên TG theo mức GDP BQĐN (USD/người) ?
I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC:


Phiếu học tập :
GDP/người (USD/người)
MỘT SỐ NƯỚC TIÊU BIỂU

Mức thấp: < 725


Mức trung bình dưới: 725 -2895


Mức trung bình trên: 2895 - 8955


Mức cao: > 8955


( Xem thông tin phản hồi phần phụ lục )
- GV đặt câu hỏi: Trên TG được phân thành mấy nhóm nước ? Chúng có đặc điểm gì khác nhau ?
+ GDP : Gross Dometic Product
+ FDI : Foreing Direct Investment
+ HDI : Human Development Index
( Là TB cộng : Tuổi thọ TB, GDP/người, Tỉ lệ người biết chữ và số năm di học TB )
+ GV: Trong nhóm nước đang phát triển có 1 số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình CNH và đạt được trình độ nhất định về CN, gọi là các nước CN mới.
+ NIC : New Industrial Countries
* Chuyển ý: Sự khác biệt về tình độ KTXH của các nhóm nước như thế nào ? Chúng ta sẽ nghiên cứu ở mục II sau đây.
Họat động 2: Nghiên cứu về sự tương phản trình độ phát triển KTXH của các nhóm nước :
( Hình thức: Nhóm )
* Phương án 1 : Gv phát phiếu học tập.
- Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm.
+ Nhóm 1: làm việc bảng 1.1, trả lời câu hỏi: nhận xét chênh lệch về GDP BQĐN giữa các nhóm nước?
+ Nhóm 2: làm việc bảng 1.2, trả lời câu hỏi: nhận xét cơ cấu GDP giữa các nhóm nước ?
+ Nhóm 3: làm việc bảng 1.3, trả lời
 
Gửi ý kiến