Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Lịch Sử lớp 7 cả năm.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nhựt Quang
Ngày gửi: 20h:14' 07-10-2012
Dung lượng: 354.5 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
Giáo án sử 7 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN LỊCH SỬ
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2012-2013)

Giáo án sử 7 chuẩn kiến thức kỹ năng mới
Lớp 7
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kì I: 19 tuần (36 tiết)
Học kì II: 18 tuần (34 tiết)
Học kì I
Phần một. KHái quát lịch sử thế giới trung đại (10 tiết: 9 tiết bài mới, 1 tiết bài tập)
Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5. ấn Độ thời phong kiến
Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á
Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
Phần hai. lịch sử việt nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX
Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (thế kỉ X) (3 tiết)
Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh-Tiền Lê
Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII) (7 tiết: 6 tiết bài mới và ôn tập, 1 tiết bài tập)
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
Làm bài tập lịch sử
Ôn tập
Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá
Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII-XIV) (11 tiết)
Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)
Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Bài 17. Ôn tập chương II và chương III
Chương IV. Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê sơ (12 tiết: 10 tiết bài mới và ôn tập, 2 tiết bài tập)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV
Làm bài tập lịch sử
Ôn tập
Làm bài kiểm tra học kì I (1 tiết)
Học kì II
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 1527)
Bài 21. Ôn tập chương IV
Làm bài tập lịch sử (phần chương IV)
Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII (12 tiết: 11 tiết bài mới và ôn tập, 1 tiết bài tập)
Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII)
Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI-XVIII
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Làm bài tập lịch sử
Ôn tập
Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (8 tiết )
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Bài 29. Ôn tập chương V và VI
Làm bài tập lịch sử (phần chương VI)
Bài 30. Tổng kết
Ôn tập
Làm bài kiểm tra học kì II (1 tiết)
xin vui lòng liên hệ đt 0168.921.86.68 trọn bộ cả năm học theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2012-2013Ngày soạn
Phần một
Khái quát lịch sử thế giới trung đại
Tiết số1
Bài 1 : Sự hình thànhvà phát triển của xã hội phong kiến ở châu âu (thời sơ - trung kì trung đại )
Mục tiêu bài học
Kiến thức
Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu.
Hiểu khái niệm "lã
No_avatarf

kẻ này chuyên đi lừa đảo

 
Gửi ý kiến