Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DS GV THI PET - KĨ NĂNG NÓI - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ham Thuan Bac district
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 18h:14' 04-10-2012
Dung lượng: 369.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người


DANH SAÙCH THÍ SINH THI SPEAKING PET - TỈNH BÌNH THUẬN
Ngaøy thi: 12/10/2012
MORNING (7:30 - 11:30)
STT HOÏ VAØ TEÂN SBD NGAØY SINH CAÁP ÑOÄ ĐIEÅM DANH ĐỊA CHỈ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHUÙ
1 NGUYEN THI THU NGA 5239 24/04/1978 PET
2 NGUYEN VU QUYNH SAM 5240 25/10/1973 PET
3 UNG THI KIM THOA 5241 26/08/1977 PET
4 LE KIM YEN 5242 17/07/1982 PET
5 TRINH THI HA 5243 07/10/1983 PET
6 NGUYEN THI THU HOA 5244 05/11/1980 PET
7 HUYNH THI HIEN 5245 01/12/1981 PET
8 NGUYEN THI HONG HANH 5246 14/12/1980 PET
9 LE QUOC BAO 5247 05/07/1984 PET
10 NGUYEN THI QUYNH ANH 5248 17/06/1978 PET
11 KHUC THI KIM TRINH 5249 18/07/1972 PET
12 NGUYEN HOANG BAO 5250 01/01/1983 PET
13 NGUYEN HOANG TRIEU 5251 06/01/1984 PET
14 NGUYEN THI PHUONG 5252 15/04/1978 PET
15 VO THI KIM ANH 5253 03/03/1985 PET
16 TRUONG THI MY KIEU 5254 12/06/1985 PET
17 NGUYEN THI MEN 5255 09/10/1964 PET
18 TRAN THI MY LINH 5256 11/07/1979 PET
19 NGUYEN THI THU HUONG 5257 20/06/1980 PET
20 NGUYEN QUOC NAM 5258 09/04/1980 PET
21 BUI THI HUYEN PHUONG 5259 14/04/1967 PET
22 TRUONG MANH VU 5260 15/07/1981 PET
23 NINH THI THOM 5261 19/09/1974 PET
24 TRAN THI LUYEN 5262 07/09/1980 PET
25 CHAU THI MINH PHUONG 5263 15/06/1983 PET
26 HUYNH THI KIM THANH 5264 04/02/1972 PET
27 NGUYEN THI KIM DUNG 5265 13/03/1979 PET
28 NGUYEN HUU PHUC 5266 20/12/1972 PET
29 TRAN VAN THANH 5267 16/03/1979 PET
30 LE NGUYEN DAN PHUONG 5268 27/07/1972 PET
31 DO THI MY NGA 5269 30/07/1967 PET
32 NGUYEN THI HONG HAU 5270 16/09/1986 PET
33 NGUYEN THI YEN NHI 5271 06/05/1976 PET
34 DO THI HOANG OANH 5272 02/07/1984 PET
AFTERNOON (13:30 - 17:30)
1 HOANG THI ANH NGOC 5273 27/08/1978 PET
2 VO VAN THANH 5274 19/08/1968 PET
3 DANG THI THU HIEN 5275 11/04/1981 PET
4 VO THI PHUONG KHANH 5276 31/03/1978 PET
5 NGUYEN NGOC HUONG 5277 02/05/1976 PET
6 TRAN THI THUY VAN 5278 03/02/1978 PET
7 LE THI THIEN THUONG 5279 15/01/1985 PET
8 VU THI THU HIEN 5280 04/03/1978 PET
9 NGUYEN DUC AN 5281 11/04/1977 PET
10 DO MAI THAO 5282 01/09/1980 PET
11 NGUYEN DUC SINH 5283 21/01/1978 PET
12 DANG HOAI MINH SON 5284 02/06/1977 PET
13 NGUYEN THI HA 5285 11/10/1979 PET
14 BUI ANH TUAN 5286 24/10/1976 PET
15 TRAN THI PHUONG 5287 11/01/1977 PET
16 HAI THI THUY TAM 5288 01/08/1983 PET
17 NGUYEN THI NHO 5289 20/12/1986 PET
18 NGUYEN THI BICH DIEP 5290 17/01/1978 PET
19 LE HUYNH BICH THUAN 5291 28/08/1986 PET
20 TANG THI NGOC TRUONG 5292 04/08/1984 PET
21 MAI THI HOA 5293 06/03/1984 PET
22 PHAM THI KIM NGA 5294 15/09/1988 PET
23 NGUYEN THI TIEN 5295 01/01/1985 PET
24 DO THANH DUNG 5296 21/01/1983 PET
25 TO THI THO 5297 07/10/1977 PET
26 LE THI KIM SANG 5298 10/09/1980 PET
27 DUONG THI THUONG 5299 18/05/1984 PET
28 NGO THI THANH THUY 5300 20/04/1982 PET
29 NGO CONG DU 5301 24/08/1979 PET
30 DO THI HUE 5302 16/09/1983 PET
31 NGO THI HIEU 5303 19/03/1984 PET
32 PHAN THI MINH HAI 5304 02/02/1980 PET
33 NGUYEN THI XUAN HUONG 5305 05/01/1979 PET

TOÅNG COÄNG: 67 THÍ SINH
 
Gửi ý kiến