Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT Địa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 02-10-2012
Dung lượng: 98.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THẠCH HÀ
HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN ĐỊA LÝ THCS
a. Lớp 6

STT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Bộ hướng dẫn thực hiện
Định hướng của Phòng

1
Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
9
Mục 1. Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy
Mục 2. Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Khái niệm bản đồ dòng 9, 10 từ trên xuống trang 11
Không dạy


Không dạy


Chuyển sang dạy ở bài 3
Luyện tập về hệ thống kinh vĩ tuyến

Như hướng dẫn của Bộ

2
Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
20
Cả bài
Không dạy
Thực hành xác định toạ độ và phương hướng trên bản đồ- Hướng dẫn ôn tập

3
Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
21
Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


4
Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
25
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


5
Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
34
Câu 3
Không yêu cầu HS làm


6
Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
55
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


7
Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất
58
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


8
Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
65
Câu 2 và 3
Không yêu cầu HS làm


 b. Lớp 7
STT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Định hướng của Phòng

1
Bài 1. Dân số
3
Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"
Không dạy


2
Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
13
Câu 1
Không yêu cầu HS làm


3
Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
15
Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


4
Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
26
Cả bài
Không dạy
Hoạt động SXNN ở đới nóng

5
Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
30
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


6
Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
39
Câu 2 và 3
Không yêu cầu HS làm


7
Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
59
Câu 2
Câu 3
Không yêu cầu HS làm
Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.


8
Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
77
Cả bài
Không dạy
Nhận biết đặc điểm các môi trường tự nhiên qua phân tích biểu đồ khí hậu và ảnh hưởng Địa lý

9
Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi
89
Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử
Không dạy


10
Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
131
Mục 1. Sơ lược lịch sử
Không dạyc. Lớp 8
STT
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Định hướng của Phòng

1
Bài 2. Khí hậu châu Á
7
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu HS trả lời


2
Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
16
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét


3
Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á
21
Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời


4
Bài 13. Tình hình phát triển
 
Gửi ý kiến