Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH GIANG DAY CONG DAN 8-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nghĩa Hoài Nam
Ngày gửi: 11h:26' 01-10-2012
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT NHA TRANG
Trường THCS LÊ THANH LIÊM
Tổ: Sử - Địa – NN-CD-MT
GV:Trần Nghĩa Hoài Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh Phúc
-------------


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD 8 HKI
Thời gian
(Tuần/Ngày/Tháng/Năm)
Tiết PP chương trình
Tên bài
Kiểm tra, đánh gia
Phương tiện dạy học
Ghi chú

1
(27/8-1/9/2012)

16
NK:Trật tự an toàn giao thông (B1 sách GDTTATGT)

- Sách GDTTATGT)


2
(3/9-08/9/2012)

1
Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 3
(10/9-15/9/2012)
2
Bài 2: Liêm khiết
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


4
(17/09-22/9/2012)

3
Bài 3: Tôn
trọng người khác.
Miệng
SGK, SGV bài soạn
tranh ảnh, tư liệu, truyện.Tuần 5
(24/09-29/09/2012)
4
Bài 4: Giữ chữ tín
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 6
(01/10-06/102012)
5

Bài 5: PL và kỷ luật
15’
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


7
(08/10-13/10/2012)
6
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 8
(15/10-20/10/2012)
7
Bài 7: Tích cực tham gia các hđộng chính trị- XH.
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 9
(22/10-27/102012)
8
Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các DT khác
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 10
(29/10-03/11/2012)
9
Kiểm tra viết
45’
Đề kiểm tra


Tuần 11
(5/11-10/11/2012)
10
Bài 9: Góp phần XD nếp sống VH ở cộng đồng dân cư.
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 12
(12/11-17/11/2012)
11
Bài 10: Tự lập
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


Tuần 13
(19/11-24/11/2012)
12
Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (T1)
15’
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


14
(26/11-1/12/2012)
13
Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (T2)
Miệng

SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu, truyện.


15
(03/12-08/12/2012)14
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ CD trong GĐ (T1)
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu PL, truyện.


16
(10/12-15/12/2012)

15
Bài 12: Quy ền và nghĩa vụ CD trong GĐ (T2)
Miệng
SGK, SGV bài soạn tranh ảnh, tư liệu PL, truyện.


17
(17/12-22/12/2012)
17
Ôn tập
Miệng
SGK, SGV, BS tranh ảnh, bút dạ, giấy to.
Câu hỏi ôn tập18
(19/12-24/12)
18
Kiểm tra học kỳ I
Thi HKI
Đề thiChỉ tiêu phấn đấu:
Nha trang , ngày tháng năm 2012


Duyệt của lãnh đạo trường Tổ nhóm chuyên môn Người thực hiệnTrần Nghĩa Hoài Nam 
Gửi ý kiến