Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong hoc sinh gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu soan
Người gửi: Trần Đức Hùng
Ngày gửi: 22h:01' 28-09-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 578
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN : HÓA HỌC 8 ( NĂM HỌC 2012 - 2013)

Tháng Số buổi Buổi Nội dung Tuần
1 Chất - nguyên tử 6
10 4 2 Nguyên tố hoá học - Phân tử 7
3 Lập CTHH dựa vào cấu tạo nguyên tử 8
4 Lập CTHH khi biết thành phần nguyên tố và hoá trị 9
5 Lập CTHH khi biết phần trăm khối lượng nguyên tố 10
5 6 Tính phần trăm về khối lượng hoặc khối lượng 11
11 của mỗi nguyên tố trong hợp chất
7 Định luật bảo toàn hóa học 12
8 Mol - Tính toán hóa học 13
9 Lập phương trình hóa học 14
10 Lập phương trình hóa học (tt) 15
12 3 11 Tính theo phương trình hoá học - BT Cơ bản 16
12 Tính theo phương trình hoá học - BT thừa thiếu 17
13 Tính theo phương trình hoá học - BT tìm CTHH 20
1 4 14 Tính theo phương trình hóa học - BT hỗn hợp 21
15 Tính theo phương trình hoá học - BT hiệu suất 22
16 Tính theo phương trình hoá học - BT tăng giảm khối lượng 23
2 2 17 Axit - bazơ - muối
18 Axit - bazơ - muối (tt)
19 Dung dịch
3 4 20 Dung dịch
21 Ôn tập - chữa đề
22 Ôn tập - chữa đề ( tt)
4 2 23 Ôn tập - chữa đề (tt)
24 Ôn tập - chữa đề ( tt)

Giáo viên dạy:
 
Gửi ý kiến