Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tin 7 chuan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nguyên
Ngày gửi: 13h:47' 28-09-2012
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Tuần 17 Ngày soạn: 03/ 12/ 2010
Tiết 33 - 34 Ngày giảng: 08/12/2010
ôn tập
I - Mục tiêu
1. Kiến thức
- Kiểm tra việc nắm bắnt kiến thức của học sinh từ đầu năm học.
- Điều chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.
2. Kỹ Năng
- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy tổng hợp.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, tập trung, chú ý.
II - Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, bảng phụ.
2. Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà.
III - Phơng pháp
Quan sát, phân tích tổng hợp.
IV - Tiến trình bài dạy
A. ổn định (1’)
B Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong bài học )
C - Bài mới ( 40’ )
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi Bảng


Giáo viên đưa ra các chủ đề kiến thức lý thuyết cơ bản đã học trong chương trình học kỳ I.

- Yêu cầu học sinh theo cá nhân lần lượt giải đáp các chủ đề lý thuyết đó.


GV: Ra bài tập (treo bảng phụ) và hướng dẫn học sinh làm bài.
- Để học sinh làm bài.
GV: Đưa ra đáp án.
-1, 2, -6, 1, 1, 1.GV: Đưa ra bài tập 2 (phat phiếu học tập cho học sinh).

- Hướng dẫn học sinh làm.

HS: Quan sát và ghi chép.

- Nhớ lại và trả lời.HS: Quan sát, nghe hướng dẫn và làm bài.
- So sánh với các máy xung quanh.
- Chữa bài nếu sai.
HS: Quan sát bài tập.

- Nghe hưỡng dẫn và thực hành làm bài.
1. Lý thuyết
- Các thao tác khởi động Excel
- Các thành phần trên cửa sổ của Excel
- Các bước nhập công thức
- Cú pháp của các hàm
SUM
AVERAGE
MAX
MIN
2. Bài tập
a) Bài 1
Giả sử trong ô A1, B1 lần lượt là các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các phép tính:
=SUM(A1,B1)
=SUM(A1,B1,B1)
=SUM(A1,B1,-5)
=SUM(A1,B1,2)
b) Bài tập 2
- Sử dụng các hàm: SUM tính Tổng, MAX, MIN tính cột Tổng, AVERAGE tính cột Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ.
1
Năm
NNghiệp
CNghiệp
DVụ
Tổng

2
2001
164031
542155
104945
?

3
2002
170366
70499
126381
?

4
2003
174927
136165
139721
?

5
2004
188045
159752
157753
?

6
GTTB
?
?
?
?

7
GTLN?

8
GTNN?

- Lưu bảng với tên Gia tri san xuat.

 D - Củng cố ( 3’ )
- Nhắc lại các bước sử dụng hàm để tính toán.
- Nhận xét gio áno tập của học sinh.
E - Hướng dẫn về nhà ( 1’ )
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.
V - Rút Kinh Nghiệm


Tuần 18 Ngày soạn: 03/ 12/ 2010
Tiết 35 Ngày giảng: 08/12/2010
ôn tập (Tt
 
Gửi ý kiến