Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH MÔN SINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nhung
Ngày gửi: 21h:02' 26-09-2012
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THÁI HOÀ
TRƯỜNG THCS NGHĨA THUẬN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.


KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH
Năm học 2012- 2013.
Họ và tên giáo viên: Trần Thị Nhung Tổ: Tự nhiên.
Môn: Sinh học. Khối 9.
TT
Tiết
ppct
Tên bài
Đồ dùng
Địa điểm thực hành
Thời gian(dk)
Điều chỉnh

1
6
Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.
Đồng kim loại
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 3


2
14
Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.
Kính hiển vi, tiêu bản cố định về NST
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 7


3
21
Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN.
Mô hình ADN
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 12


4
29
Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến.
Tranh ảnh về đột biến
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 15


5
30
Thực hành: Quan sát thường biến.
Mẫu thường biến, tranh
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 15


6
41
Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.
Kéo, kẹp, phếu hứng phấn….
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 21


7
42
Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.
Tranh một số giống cây trồng, vật nuôi.
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 21


8
47
48
Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Kẹp ép lá, kéo, giấy, …
(Hoặc băng hình)
Vường trường
(Hoặc phòng UDCNTT)
Tuần 24


9
53
54
Thực hành: Hệ sinh thái.
Dao con, dầm đào đất, vợt bắt sâu bọ, kính lúp(Hoặc băng hình)
Vường trường
(Hoặc phòng UDCNTT)
Tuần 27


10
59
60
Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương.
Giấy, bút.
Phòng thực hành Hoá sinh
(Hoặc ở lớp)
Tuần 30


11
64
Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương.
Giấy bút
Phòng thực hành Hoá sinh
(Hoặc ở lớp)
Tuần 32


KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH
Năm học 2012- 2013.
Họ và tên giáo viên: Trần Thị Nhung Tổ: Tự nhiên.
Môn: Sinh học. Khối 7.(7A,7B)
TT
Tiết
ppct
Tên bài
Đồ dùng
Địa điểm thực hành
Thời gian(dk)
Điều chỉnh

1
3
Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.
Kính hiển vi, lam kính, lamen, khăn lau….
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 2


2
15
Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đất.
Mẫu vật, khay đựng mẫu, kính lúp.
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 8


3
16
Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.
Mẫu vật, khay mổ, đồ mổ, kính lúp,…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 8


4
20
Thực hành: Quan sát một số thân mềm.
Mẫu vật, khay đựng mẫu…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 10


5
21
Thực hành: Quan sát một số thân mềm (tiếp theo).
Mẫu vật, khay đựng mẫu…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 11


6
23
Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông.
Mẫu vật, khay đựng mẫu…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 12


7
24
Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông.
Mẫu vật, khay mổ, đồ mổ, kính lúp,đinh ghim…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 12


8
29
Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.
Băng hình
Phòng UDCNTT
Tuần 15


9
31
Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá.
Mẫu vật, khay đựng mẫu…
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 16


10
32
Thực hành: Mổ cá.
Mẫu vật, khay mổ, đồ mổ,đinh ghim
Phòng thực hành Hoá sinh
Tuần 16


11
38
Thực hành: Quan sát cấu tạo trong
 
Gửi ý kiến