Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập hỉđocacbon thơm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Vĩ An
Người gửi: Nguyễn Thị Vĩ An
Ngày gửi: 21h:16' 20-09-2012
Dung lượng: 238.5 KB
Số lượt tải: 1146
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)

BÀI TẬP CHƯƠNG HIĐROCACBON THƠM
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X( là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2:1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?
A. C4H4 B. C2H2 C. C6H6 D. C8H8
Câu 2: Số đồng phân điclotoluen thu được khi cho Cl2 tác dụng với toluen (xúc tác FeCl3) là
A. 4 B.7 C. 5 D. 6
Câu 3: Trime hóa 3,36 lít axetilen (ở đktc) thu được benzen. Khối lượng benzen thu được:
A. 3,9 gam B. 11,7 gam C. 5,85 gam D. 1,95 gam
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về benzen?
benzen là chất lỏng không màu, không tan trong nước
benzen là dung môi hòa tan một số chất vô cơ, hữu cơ
benzen là chất khí có mùi thơm
benzen không màu làm mất màu dung dịch thuốc tím.
Câu 5: Khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc kĩ rồi để yên. Hiện tượng xảy ra là:
Chất lỏng phân thành 2 lớp, lớp trên màu vàng, lớp dưới không màu.
Tạo thành dung dịch và màu brom nhạt đi
Màu brom đậm dần
Có khí thoát ra, màu brom nhạt đi
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon A thu được 35,2 gam CO2 và hơi nước. Biết MA < 110 gam và có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng , A là
A. toluen B. Etylbenzen C. Stiren D. Propylbenzen
Câu 7: Chỉ dùng 1 hóa chất, nhận biết được các chất: etylbenzen, eilen, etan. Chất đó là
A. dd brom B. Dd HBr C. dd KMnO4 D. Cả A, B đều đúng
Câu 8: Để nhận biết axetilen, toluen và stiren, người ta dùng
A. dd brom B. Dd AgNO3/NH3
C. dd KMnO4 D. dd Br2 và ddAgNO3/NH3
Câu 9:Nhóm các chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch brom?
A. toluen, stiren, axetilen, etilen. B. benzen, propin, stiren, buta-1,3-đien
C. isopren, stiren, axetilen, SO2, H2S D. etylbenzen, SO2, stiren, axetilen, etilen.
Câu 10: Vòng benzen có sẵn nhóm thế hút electron thì phản ứng thế vào vòng sẽ ưu tiên xảy ra ở vị trí
A. ortho B. para C. meta D. ortho và para
Câu 11: Cho 15,6 gam hỗn hợp stiren và axetilen phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni) thu được 17,2 gam hỗn hợp hiđrocacbon X. Phần trăm khối lượng của stiren và benzen trong hỗn hợp đầu là
A. 53,33% ; 46,67% B. 66,67% ; 33,33%
C. 72,28% ; 27,72% D. 88,67% ; 11,33%
Câu 12: Để thu được xăng trong quá trình chế hóa dầu mỏ, người ta không dùng phương pháp
A. chưng cất dưới áp suất thấp B. Crackinh
C. rifominh D. Chưng cất dưới áp suất thường
Câu 13: Cho benzen tác dụng với clo (xúc tác :Fe) khí sinh ra được hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là
A. dung dịch chuyển màu vàng B. Xuất hiện kết tủa trắng
C. Xuất hiện kết tủa vàng D. Không có hiện tượng gì
Câu 14: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. propen B. Axetilen C. Toluen D. stiren
Câu 15: X có công thức C8H10 không phản ứng với dung dịch brom. Đun nóng X với dd K2Cr2O7/ H2SO4 tạo thành hợp chất C7H6O2. X là
A. etylbenzen B. 1,2-đimetylbenzen
C. 1,3-đimetylbenzen D. 1,4-đimetylbenzen
Câu 16: Người ta điều chế benzen từ 1,6 gam metan qua sản phẩm trung gian C2H2. biết hiệu suất phản ứng ban đầu là 45%, hiệu suất phản ứng sau là 60%. Khối lượng thu được:
A. 0,
 
Gửi ý kiến