Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoạch giang day ca nam mon tin hoc khoi 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Huy
Ngày gửi: 08h:16' 01-09-2012
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
"Kế hoạch giảng dạy cả năm Môn: Tin học lớp 4
năm học: 2012 - 2013"

Tuần 1 Tiết 1 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1: Những gì em đã biết
Tiết 2 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tuần 2 Tiết 3 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 2: Khám phá máy tính
Tiết 4 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
Tuần 3 Tiết 5 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu (tiếp)
Tiết 6 Ôn tập chương 1
Tuần 4 Tiết 7 Bài kiểm tra số 1
Tiết 8 Chương 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết
Tuần 5 Tiết 9 Chương 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tiết 10 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông"
Tuần 6 Tiết 11 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông (tiếp)"
Tiết 12 Chương 2: Em tập vẽ Bài 3: Sao chép hình
Tuần 7 Tiết 13 Chương 2: Em tập vẽ Bài 3: Sao chép hình (tiếp)
Tiết 14 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn"
Tuần 8 Tiết 15 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn (tiếp)"
Tiết 16 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì"
Tuần 9 Tiết 17 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (tiếp)"
Tiết 18 Chương 2: Em tập vẽ Bài 6: Thực hành tổng hợp
Tuần 10 Tiết 19 Chương 2: Em tập vẽ Bài 6: Thực hành tổng hợp (tiếp)
Tiết 20 Bài kiểm tra số 2
Tuần 11 Tiết 21 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?
Tiết 22 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (tiếp)
Tuần 12 Tiết 23 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 2: Gõ từ đơn giản
Tiết 24 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 2: Gõ từ đơn giản (tiếp)
Tuần 13 Tiết 25 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 3: Sử dụng phím Shift
Tiết 26 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiếp)
Tuần 14 Tiết 27 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 4: Ôn luyện gõ
Tiết 28 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 4: Ôn luyện gõ (tiếp)
Tuần 15 Tiết 29 Bài kiểm tra số 3
Tiết 30 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4
Tuần 16 Tiết 31 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 (tiếp)
Tiết 32 Ôn tập HK I
Tuần 17 Tiết 33 Ôn tập HK I
Tiết 34 Kiểm tra HK I
Tuần 18 Tiết 35 Kiểm tra HK I
Tiết 36 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới
Tuần 19 Tiết 37 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới (tiếp)
Tiết 38 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf
Tuần 20 Tiết 39 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf (tiếp)
Tiết 40 Ôn tập chương 4
Tuần 21 Tiết 41 Bài kiểm tra số 4
Tiết 42 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 1: Những gì em đã biết
Tuần 22 Tiết 43 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tiết 44 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 2: Căn lề
Tuần 23 Tiết 45 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 2: Căn lề (tiếp)
Tiết 46 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
Tuần 24 Tiết 47 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ (tiếp)
Tiết 48 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Tuần 25 Tiết 49 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ (tiếp)
Tiết 50 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 5: Sao chép văn bản
Tuần 26 Tiết 51 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 5: Sao chép văn bản (tiếp)
Tiết 52 Chương 5: Em tập soạn thảo "Bài 6: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng"
Tuần 27 Tiết 53 Chương 5: Em tập soạn thảo "Bài 6: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng (tiếp)"
Tiết 54 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 7: Thực hành tổng hơp
Tuần 28 Tiết 55 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 7: Thực hành tổng hơp (tiếp)
Tiết 56 Bài kiểm tra số 5
Tuần 29 Tiết 57 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Tiết 58 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (tiếp)
Tuần 30 Tiết 59 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Tiết 60 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo (tiếp)
Tuần 31 Tiết 61 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Tiết 62 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp (tiếp)
Tuần 32 Tiết 63 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 4: Ôn tập
Tiết 64 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 4: Ôn tập (tiếp)
Tuần 33 Tiết 65 Bài kiểm tra số 6
Tiết 66 Ôn tập chương 1 + 2
Tuần 34 Tiết 67 Ôn tập chương 3 +4
Tiết 68 Ôn tập chương 5 + 6
Tuần 35 Tiết 69 Ôn tập
Tiết 70 Thi HK II
Tuần 36 Tiết 71 Thi HK II
Tiết 72 Thi HK II
 
Gửi ý kiến