Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ung dung cua tich phan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quyền
Ngày gửi: 08h:37' 26-08-2012
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
1/ Diện tích hình phẳng:
* Diện tích hình thang cong giới hạn bởi các đường: y = f(x); y = 0; x = a; x = b:
S = 
* Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f(x); y = g(x); x = a; x = b:
S = 
2/ Thể tích vật thể tròn xoay:
* Cho hình thang cong giới hạn bởi các đường: y = f(x); y = 0; x = a; x = b quay xung quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay. Thể tích KTX đó được tính theo công thức :
V = 
* (Tham khảo) Cho hình thang cong giới hạn bởi các đường: x = g(y); x = 0; y = a; y = b quay xung quanh trục tung ta được một khối tròn xoay. Thể tích KTX đó được tính theo công thức :
V = 
* BÀI TẬP:
1/ Cho hàm số y = f(x) = x3 –3x +2
a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số
b/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), đường thẳng (D): y = x + 2 , x = -1 , x = 2
c/ Viết phương trình tiếp tuyến (D1) với (C) tại điểm có hoành độ bằng –2 và phương trình tiếp tuyến (D2) với (C) tại điểm uốn I của (C)
d/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , (D1) và x = -1
e/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , (D1) và (D2)
2/ Cho hàm số y = f(x) = -x3 + 3x2
a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) với trục Ox
c/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) : y = x2
d/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), (P) : y = x2 , x = 1 , x = 3
e/ Viết phương trình tiếp tuyến (D) với (C) tại điểm A(3;0) . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , (D) và x = 2, x = 4
3/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
a/ y = x3 ; x + y = 2 và trục hoành
b/ y = 2x – x2 ; x + y = 0
c/ y =  và y = 2x – 2
d/ (P): y = x- 2x +2, tiếp tuyến của (P) tại A(3; 5) và trục Oy
e/ y = x và y =  + 2
g/ y =  ; y = 0 ; x = 0 ; x = 

4/ Cho hs: y = x+ 3x + 3x + 1
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hs
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và 2 trục tọa độ
5/ Cho hs: y = 2x- x
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hs
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục Ox
Cho hình phẳng trên quay xung quanh trục hoành. Tính thể tích KTX tạo thành
6/ Cho hs: y = 
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hs
b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C); tiệm cận ngang, trục Oy và tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(2 ; 0)
c. Cho hình phẳng trên quay xung quanh trục hoành. Tính thể tích KTX tạo thành
7/ Cho hs: y = 
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hs
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và 2 trục tọa độ
c) Cho hình phẳng trên quay xung quanh trục tung. Tính thể tích KTX tạo thành
8/ Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường :
y =  ; y = 0 ; x =  ; x =  xung quanh trục hoành
9/ Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường :
y = x -  ; y = 0 ; x = 0 và đường thẳng x = ln2 xung quanh trục hoành
10/ Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường :
y =  ; y = e ; x = 0  xung quanh trục tung
 
Gửi ý kiến