Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT Chủ đề 6: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG !

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 25-08-2012
Dung lượng: 71.7 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
BT Chủ đề 6: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH (H(BC), biết AB = 9cm, AC = 12 cm. Gọi M, K lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Chứng minh rằng: ( AMK đồng dạng với ( ABC.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BC, AH.
c) Qua K kẻ KQ // AB (Q(BC). Chứng minh rằng 
Bài 2: Cho và đường trung tuyến BM. Trên BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC tại K, cắt tia Bx tại E ( Bx// AC ).
a)Tìm tỉ số b)Chứng minh: 
c)Tìm tỉ số diện tích hai tam giác ABK và ABC.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16cm, BC = 12cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD.
a) Chứng minh: (AHB / (BCD.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BD, AH và BH.
c) Chứng minh: (ABD ∽ (HAD suy ra AD2 = DH.DB
d) Kẻ tia phân giác của góc BAD cắt BD tại M. Tính AM.
Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 4cm. Qua B dựng đường thẳng cắt đoạn thẳng AC tại D sao cho, D và C nằm cùng ở nửa mặt phẳng bờ AB và 
Chứng minh: (ABD đồng dạng với (ACB.
Tính AD, DC.
Gọi AH, AE lần lượt là đường cao của (ABC và (ABD. Chứng tỏ 
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Vẽ đường cao AH.
a) Tính BC.
b) Chứng minh: AB2 = BH. BC. Tính BH, HC.
c) Vẽ phân giác AD của góc A (D( BC). Chứng minh H nằm giữa B và D.
Bài 6: Cho tam giác ABC, có Â = 900, BD là trung tuyến sao cho AD = 6cm, BD = 10cm . Kẻ DM, DK lần lượt là đường phân giác của góc ADB và góc BDC (MAB, KBC).
a) Tính MA.
b) Chứng minh: MK // AC.
c) Tính diện tích của tam giác ABC và tứ giác AMKC.
Bài 7: Cho hình thang cân ABCD có AB// CD (AB < CD ), đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Kẻ đường cao BH.
Chứng minh: tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
Cho BC = 6cm, DC = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC và HD.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác của góc A
(). Kẻ đường cao AH ().
a) Tính b) Chứng minh rằng: /suy ra 
Bài 9: Nếu tam giác ABC có MN//BC, theo định lý Talet ta có:
  
Bài 10: Cho các đoạn thẳng AB = 8cm; CD = 6cm; MN = 12cm; PQ = x cm. Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN và PQ.
A. x = 0,9cm B. x = 18cm C. x = 9cm D. x = 1,8cm
Bài 11: Cho  theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số là:
A. 3k B. k2 C. k D. k
Bài 12: Cho hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai ?
A . (RQP ∽ (RNM B . (MNR∽ (PHR
C . (PQR ∽ (HPR D. (QPR ∽ (QHP
Bài 13: Đánh dấu chéo( X) vào ô tương ứng với câu đúng hoặc sai:
TT
Câu
Đúng
Sai

1
Hai tam giác cân có một cặp góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng2
Nếu (ABC đồng dạng với (A’B’C’ theo tỉ số thì (A’B’C’ đồng dạng với (ABC theo tỉ số k.


 
Gửi ý kiến