Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

giáo án hình học 10 ( cả năm )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dung
Ngày gửi: 21h:54' 23-08-2012
Dung lượng: 614.6 KB
Số lượt tải: 1028
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 22/08/2011
Ngày giảng: 26/08/2011
Chương 1: VECTƠ
Tiết 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu khái niệm vectơ, vectơ - không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau. Biết được vectơ - không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.
2. Kỹ năng: Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, khi cho trước điểm A và dựng được điểm B sao cho = .
3. Tư duy: Biết quy lạ về quen.
4. Thái độ: Cẩn thận chính xác, nghiêm túc trong học tập.
II.CHUẨN BỊ
1. Thực tiễn: Học sinh đã học khái niệm đoạn thẳng, đường thẳng song song, các đại lượng có hướng trong vật lý.
2. Phương tiện: Bảng phụ, thước kẻ, phấn.
III. PHƯƠNG PHÁP
Cơ bản dùng PP gợi mở vấn đáp thông qua các HĐ điều khiển tư duy.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 10A1 10A2 10A3
2. Bài cũ: Lồng ghép vào bài mới
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Khái niệm vectơ
GV: Trong Vật lý, những đại lượng như vận tốc, gia tốc, lực… được gọi là các đại lượng có hướng. Để biểu diễn các đại lượng này người ta dùng một đoạn thẳng có mũi tên. Xem hình 1.1 cho biết các mũi tên cho biết điều gì ?
GV: mỗi mũi tên có hướng chỉ và độ dài ngắn khác nhau đgl các đoạn thẳng có hướng.
Cho đoạn AB. Nếu chọn A làm điểm đầu, B làm điểm cuối thì đoạn AB có hướng từ A đến B. Ta nói AB là đoạn thẳng có hướng ( định nghĩa véctơ).
Véctơ có điểm đầu A, điểm cuối B được ký hiệu là .
GV: Bảng phụ (bài toán)
Cho A, B phân biệt. Có thể dựng được bao nhiêu véctơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B ?

+)HS: Quan sát hình 1.1 và trả lời theo ý hiểu của mình,


+) HS: Lên bảng chỉ ra các véctơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò

Hoạt động 2: vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng
GV: Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một véctơ được gọi là giá của véctơ đó.
?Có nhận xét gì về giá của các cặp véc tơ và , và ,và 
GV: Tổng hợp câu trả lời của h/s: Ta nói và cùng phương, và cùng phương.
GV: Vậy thế nào là hai véc tơ cùng phương?
GV: Nhận xét về chiều mũi tên của 2 cặp véctơ cùng phương và , và . (Hai véctơ cùng phương thì hoặc chúng cùng hướng, hoặc chúng ngược hướng)
? Khi nào ba điểm phân biệt A,B,C thẳng hàng

+) HS: Trả lời
 và , có giá trùng nhau,
 và có giá song song,
 và có giá cắt nhau.


+) HS: Hai véctơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.


+) HS: Trả lời


+) HS: khi hai vecto , cùng phương


Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò

Hoạt động 3: Hai vectơ bằng nhau
a. Độ dài của véctơ:
+) Độ dài của véc tơ ký hiệu là 
+) 
+) ( là véc tơ đơn vị
b. Hai véctơ bằng nhau:
+) Hai véctơ và bằng nhau, ký hiệu là 
+) = ( 
+) Chú ý: Cho và điểm O. Khi đó (( điểm A sao cho GV: Hãy so sánh độ dài của các véctơ và , nhận xét về hướng của chúng?
GV: và có bằng nhau không? Vì sao?
GV: Cho hai véctơ đơn vị và , có thể kết luận hay không?
GV: Cho và . Nhận xét gì về 2 điểm A , B
+) HS: Trả lời

 vì chúng không cùng hướng

Không vì có thể không cung hướng


A ( B

Hoạt động 4: Vectơ không
Véc tơ có điểm đầu trùng với điểm cuối gọi là véc tơ không
Ký hiệu :
Ví dụ :
GV: Độ dài của 
GV: Cùng phương, cùng hướng với mọi véctơVí dụ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓