Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình GDCD 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:20' 22-08-2012
Dung lượng: 160.0 KB
Số lượt tải: 2758
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD:

LỚP 6
Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết)
Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết)
Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)

HỌC KÌ I
Tuần
 Tiết
 Tên bài dạy

1
1
Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyên thân thể

2+3
2+3
Bài 2: Siêng năng, kiên trì

4
4
Bài 3: Tiết kiệm

5
5
Bài 4: Lễ độ

6
6
Bài 5: Tôn trọng kỉ luật

7
7
Bài 6: Biết ơn

8
8
Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

9
9
Kiểm tra 1 tiết

10
10
Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

11
11
Bài 9: Lịch sự, tế nhị

12+13
12+13
Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

14+15
14+15
Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

16
16
Ngoại khóa:Trật tự an toàn giao thông

17
17
Ôn tập học kì I

18
18
 Kiểm tra học kì I

19
HỌC KÌ II
Tuần
Tiết
 Tên bài dạy

20+21
19+20
 Bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em

22+23
21+22
 Bài 13: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24+25
23+24
 Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

26+27
25+26
Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

28
27
 Kiểm tra 1 tiết

29+30
28+29
 Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

31
30
 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

32
31
 Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

33+34
32+33
Ngoại khóa GD bảo vệ môi trường

35
34
Ôn tập học kỳ II

36
35
 Kiểm tra học Kì II

37

LỚP 7
Cả năm: 37 tuần ( 35 tiết)
Học kì I: 19 tuần ( 18 tiết)
Học kì II: 18 tuần ( 17 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
 Tên bài dạy

1
1
 Bài 1: Sống giản dị

2
2
 Bài 2: Trung thực

3
3
 Bài 3: Tự trọng

4+5
4+5
 Bài 5: Yêu thương con người

6
6
 Bài 6: Tôn sư trọng đạo

7
7
 Bài 7: Đoàn kết tương trợ

8
8
 Ngoại khóa ATGT

9
9
 Ôn tập và đọc thêm bài 4

10
10
 Kiểm tra 1 tiết

11
11
 Bài 8: Khoan dung

12+13
12+13
 Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

14
14
 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

15
15
 Bài 11: Tự tin

16
16
 Ngoại khóa ATGT

17
17
 Ôn tập học kì I

18
18
 Kiểm tra học I

19
HỌC KÌ II

Tuần
Tiết
 Tên bài dạy

20+21
19+20
 Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

22
21
 Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

23+24
22+23
 Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

25+26
24+25
 Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

27
26
 Kiểm tra 1 tiết

28+29
27+28
 Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

30+31
29+30
 Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

32+33
31+32
 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường,thị trấn)

 
Gửi ý kiến