Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 23h:13' 16-08-2012
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2012

Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW3 khóa XI?
Trả lời:
Chuyên đề 1: "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và năm 2011";
Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt 7%, GDP năm 2010 gấp 2 lần năm 2000. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ cam kết với quốc tế. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục nâng cao.
Chuyên đề 2: "Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012".
            Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong 2-3 năm đầu Kế hoạch tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý và tiến hành khởi động mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 2-3 năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Câu 2: Quan điểm của Anh (Chị) về tính khả thi của Nghị quyết TW4 khóa XI những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay?. Anh (Chị) có sáng kiến gì đóng góp cho công tác xây dựng Đảng địa phương mình?
Trả lời:
- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có thể xem là “liều thuốc đặc trị” để giải quyết tình trạng thoái hóa, biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.
- Tự phê bình, phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên thực sự là giải pháp vừa cơ bản vừa cấp thiết, đồng thời là khâu mấu chốt nhất nhằm bắt bệnh, kê đơn để tẩy trừ những căn bệnh yếu kém trong Đảng hiện nay. Nếu tổ chức tốt việc tự phê bình, phê bình thì bao nhiêu hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên cũng sẽ được phát hiện, từ đó mà tìm ra những biện pháp hữu hiệu để sửa chữa. Ngược lại, nếu khâu này không được tổ chức tốt thì trên thực tế, Nghị quyết Trung ương 4 cũng dễ rơi vào hình thức, kém hiệu quả. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện khâu này cũng không hề đơn giản, thậm chí có rất nhiều khó khăn và phức tạp nhất.
-Theo tôi, cần quán triệt Nghị quyết thật sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bởi một khi có được nhận thức đầy đủ thì mới có thể triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua theo dõi Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy quyết tâm rất cao của toàn Đảng; nhìn thẳng, nhìn đúng vào những mặt làm được để phát huy cũng như thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa làm được để khắc phục, sửa chữa. Qua đó, làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của Đảng và phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên
* Sáng Kiến: tập trung làm tốt một số nội dung biện pháp sau:
-
-
-

Câu 3: Qua nghiên cứu của chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội XVIII của Đảng bộ Tỉnh về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015, theo Anh (Chị) chúng ta phải làm gì để
 
Gửi ý kiến