Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

family and friends 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vong A Sau
Ngày gửi: 20h:08' 15-08-2012
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 2085
Số lượt thích: 0 người

Period 1 STARTER. HELLO! (Lesson 1)
week 1I.Objective:
* By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Give and respond to greetings and introductions,
- Speaking skills
II. Language content:
1. Vocabulary: class Book characters, greetings
2. Structure: What’s your name?
My name is Pete
III. Method of teaching
Focus: Listening – Speaking
IV. Teaching aid.
- CD tracks 1-3, story poster Starter Unit
- Hello flashcards 1-4
V. Procedure
Teacher`s activities
Students` activities

1. Introduction
Say hello and introduce name

- Say Hello to Ss and elicit Hello in response.
- Ask every child to say Hello to the other children. Say My name’s…Ask a child, What’s your name?
- Encourage children to ask each other’s names
- Show the flashcards and say the names of the characters.
- Show a flashcard, ask two groups to ask and answer- Say “Hello”
1. Hello

- Pair work

- Repeat

- Two groups:
Group 1: What’s your name?
Group 2: My name is ……

2. Development
Listen and practice

* Recording 1:
- Ask Ss to point to the characters and say the names.
- Play the first part of the recording and model pointing to the pictures
- Play again and give the flashcards to four children.
* Recording 2:


- Give each group a character’s name and ask them to stand up when they hear their name.
* Recording 3:
Use the Starter Poster and point to the characters and ask, Who’s this?
- Play the recording and point to the pictures.
- Play it again and ask children to point to the pictures


- Say the names
2. What’s your name?
My name’s ……..
- Listen and do the same

- Stand up when they hear their character’s name.

- Listen and chant along – then do again without recording.
- Four groups

- Follow the words as they listen in their Class Books.


3. Consolidation
Tell the name

- Ask Ss: What’s your name?
- Remark
- Tell their name

 4 Homework:
* Old lesson: say hello, tell tne name, exercise 1,2 (page 4)
* Prepare: What’s your name? – My name is ……

* Supplemental ideas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*********************************************************************


Period 2 STARTER. HELLO! (Lesson 2)
week 1


I.Objective:
* By the end of the lesson, Ss will be able to:
- Give and respond to greetings and introductions,
- Speaking skills
II. Language content:
1. Vocabulary: class Book characters, greetings
2. Structure: What’s your name?
Who’s this?
III. Method of teaching
Focus: Listening – Speaking
IV. Teaching aid.
- CD tracks 1-3, story poster Starter Unit
- Hello flashcards 1-4
V. Procedure
Teacher`s activities
Students` activities

1. Introduction
Greeting and repeat the story

- Encourage Ss to greet each other
- Show the flashcards again and elicit the names of the characters.
- Show the story poster again and ask Ss to repeat the story.
- Play recording 3 again
- Get Ss to do the actions as they say the story.

- Say hello to their friends
- Say the names- Listen and repeat
- Do the action

2. Development
Ask and answer the name

- Show children opening the Class Book to page 5.
Say Look at the pictures, indicating the pictures of the boys.
- Read and model the dialogue,
- Pause for children to repeat.
Read the dialogue with one of the stronger students
- Put Ss in pairs to practice it themselves.


- Observe- Listen
- Repeat
* Practice:
A: Hello. What’s your name?
B: My name is Pete

3. Consolidation
Vocabulary practice

- Do exercise 1,2.
- Put students in pairs to.
* Role play:
- Ask Ss to work with a different partner. Have volunteers act out the dialogue in front of the class.

- Pair work
- Practice the story

- Practice the dialogue from Exercise again, but this time substituting their own names. Then they shut their books and do it from memory.

4. Homework:
* Old lesson: say hello, tell tne name, exercise 1,2 (page 5
No_avatar

CHO EM HỎI CÓ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLIMPIC LỚP 2 KHÔNG Ạ

No_avatarf

mình mới nhận lớp ghép mà lại bí giáo án tham khảo quá, ai có giáo án mầm non lớp ghép 3-4-5 tuổi theo chương trình đổi mới cho mình xin với. vui lòng gửi vào địa chỉ mail: antoanlien@gmail.com. Tôi xin chân thành cảm ơn.Xấu hổ

No_avatar

hello moi nguoi! Co ai co giao an lop 3 family and friend goi cho minh voi: mail: baby_vox772@yahoo.com

 

No_avatar
cô vào trang web www.oup.com/family&friends sẽ tải được giáo án và 1 số tài liệu khác
No_avatar

có giáo án family and friend grade 3 học kì 2 tải lên cho em tham khảo với. Em cảm ơn rất nhiều ạ !

No_avatarf

Chao em, em co giao an family ands friends grade 5 ko cho chi xin voi, chi cam on nhieu nha.

No_avatarf

moi nguoi oi ai co day du bo giao an lop 3 family and fri0end thi chia se cho em vs.em cam on nhieu lem ah email cua em la : bingoxinh.90@gmail.com

No_avatarf

có ai dạy bộ sách family and friengs 5 hok, chia sẻ cho e vs

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓