Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mau dang ky thi dua ca nhan dau nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Xuân Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:27' 14-08-2012
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ: TIỂU HỌC NINH THỚI B Ninh Thới, ngày tháng năm 20

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học: 2011– 2012

I. Danh hiệu đăng ký: ……………………………….

II. Thông tin cá nhân:
Họ và tên : ................................................... ; Nam (Nữ)
Sinh ngày : .... tháng..... năm .......; Quê quán : ......................................
Chức vụ : giáo viên . .....................................................
Nhiệm vụ được phân công : ...............................; Kiêm nhiệm:...................
Danh hiệu thi đua đã đạt được trong ba năm học trước:
- Năm học: 2008-2009: ………………………….
- Năm học: 2009-2010 : ………………………….
- Năm học: 2010-2011 : …………………………..

III. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua trong năm học 2011-2012:
( Về công tác giảng dạy:
1/ Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.
- Dự giờ: …….tiết/năm học.
- Thao giảng – Hội giảng: ……tiết/năm học.
- Tự làm đồ dùng dạy học: …… cái/năm học.
- Vận động học sinh tham gia bảo hiểm thân thể: …….. HS, tỷ lệ: ……..%.
- Chấp hành tốt quy chế chuyên môn như:
( Soạn giảng đầy đủ các môn học theo sự phân công như: …………………
( Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định như: sổ dự giờ, sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh lớp, sổ tư liệu, sổ họp hội đồng, sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ chủ nhiệm.
( Đánh giá kết quả học tập học inh đúng theo quyết định 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
( Thường xuyên nâng kém, bồi giỏi học sinh. Cụ thể:
( Nâng kém: đến cuối tháng ……. sẽ xoá kém.
( Bồi giỏi: có ….. HS giỏi vòng trường và ….. HS tham gia kỳ thi HS giỏi cấp huyện.
- Duy trì sĩ số đến cuối năm học: …… HS, tỷ lệ …….%.
- Chấp hành tốt ngày, giờ công lao động, không đi trễ về sớm.
- Kết quả giáo dục cuối năm học:
+ Môn học đánh giá bằng điểm số:
TT
MÔN HỌC
TỶ LỆ ĐĂNG KÝGIỎI
KHÁ
TB
YẾU

1
TIẾNG VIỆT

2
TOÁN

3
KHOA HỌC

4
LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ

+ Môn học đánh giá bằng nhận xét:

MÔN HỌC
TỈ LỆ ĐĂNG KÝ A+
A

1
MĨ THUẬT2
KĨ THUẬT3
AM NHAC4
THỂ DUC5
ĐẠO ĐỨC
- Công tác chủ nhiệm:
+.......................................................................................................................
+......................................................................................................................
+.......................................................................................................................
+......................................................................................................................
+......................................................................................................................
2/ Tiêu chuẩn 2: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực-tự cường-đoàn kết-tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua:
- ...................................................................................................................
.-....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
3/ Tiêu chuẩn 3: Học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ:
-.......................................................................................................................
-.......................................................................................................................
-.......................................................................................................................
-.......................................................................................................................
4/ Tiêu chuẩn 4: Đạo đức, lối sống:
- .........................................................................................................................
-..........................................................................................................................
-..........................................................................................................................
-..........................................................................................................................
-.........................................................................................................................

( Về công tác kiêm nhiệm: ....................................
- .......................................................................................................................
-........................................................................................................................
-........................................................................................................................
-........................................................................................................................

Trên đây là bản đăng ký thi đua năm học 2011 – 2012 của bản thân.
Tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác nhận của HĐTĐ trường Người đăng ký


 
Gửi ý kiến