Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT TIENG ANH 11 HOC KY 1 NAM HOC 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày gửi: 22h:22' 11-08-2012
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ
TỔ NGOẠI NGỮ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHUẨN
( LỒNG GHÉP CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT )
MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
Học kỳ I: ( 3 tiết/ tuần + 1 tiết tự chọn/ tuần ) x 19 tuần =76 tiết

Bài (Unit)
Tông số tiết dạy
Tiết theo PPCT
Tiết TC
 Nội dung
Nội dung
điều chỉnhUnit 1:
Friendship
1
1

Hướng dẫn học, kiểm tra


6
2

Reading
3

Speaking
4

Listening
5

Writing
6

Language Focus

TC1
Grammar: Infinitive with “to”- Infinitive without “to”


Unit 2
Personal experiences
8
7

Reading
Unit 2 Task 2 trang 24 không dạy
TC2
Reading: Friendship, Personal experiences
8

Speaking
9

Listening
10

Writing
11

Language Focus 1
12

Language Focus 2

TC3
Grammar: Tense revision


Unit 3:
A Party
9
13

Reading

TC4
Reading: A party
14

Speaking
15

Listening
16

Writing

TC5
Writing: Writing an informal letter of invitation
17

Language Focus1
18

Language Focus2

TC6
Grammar:Infinitive and Gerund; Passive infinitive and gerund5
19

Test yourself A

TC7
Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences…( Tense revision, Infinitive and Gerund)
20

Review
21

Test a period 1
22

Correct the 1st test


Unit 4:
Volunteer Work
7
23

Reading

TC8
Reading: Volunteer Work
24

Speaking
25

Listening
26

Writing
27

Language Focus

TC9
Grammar: Gerund and Present participle; Perfect gerund and perfect participle


Unit 6
Competitions
8
28

Reading

TC10
Reading: Competitions
29

Speaking
30

Listening
31

Writing
32

Language Focus1
33

Language Focus1

TC11
Grammar:Reported speech with gerund5
34

Test yourself B

TC12
Writing: Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences… (Reported speech, Gerund and Present participle)
35

Review
36

Test a period 2
37

Correct the 1nd test


Unit 7
World population
7
38

Reading
Unit 7 Ưrititng trang 86 cần có bài mẫu cho HS39

Speaking
40

Listening
41

Writing
42

Language Focus 1
43

Language Focus 2

TC13
Grammar: Conditional sentences; Conditional in reported speech


Unit 8
Celebrations
7
44

Reading

TC14
Reading: World population, Celebrations
45

Speaking
46

Listening
47

Writitng
48

Language Focus

TC15
Grammar: Pronouns


Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
13
49

Test youself C

TC16
Grammar: Pronouns, Conditional sentences

TC17
Writing: :Writing:identify the mistakes, rewrite the sentences…( Pronouns, Conditional sentences)
50

Review1

TC18
Review

TC19
Review
51

Review 2
52

Review 3
53

Review 4
54
 
Gửi ý kiến