Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỊA LÍ 9 CẢ NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Xuân Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:56' 19-05-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÝ DÂN CƯ Soạn: 16/8/2008
Tiết1: ( Bài1 ) CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức: Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta.
- Thái độ: Giáo dục tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bản đồ phân bố các dân tộc Việt Nam
- Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam
III/ HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định: Giới thiệu chương trình Địa lý 9
2. Bài giảng: VN là quốc gia của nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Bài học hôm nay ...
Hoạt động của GV - HS
 Ghi bảng

GV: Giới thiệu hình ảnh 54 dân tộc cho HS
Hoạt động1: ( cặp/ nhóm )
- Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tên các dân tộc mà em biết?

- HS: Quan sát H1.1 cho biết dân tộc nào chiếm số dân đông nhất, chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


- Đặc điểm của dân tộc Việt và các dân tộc ít người?


- Kể tên 1 số sản phẩm thủ công tiêu biểu của dân tộc ít người?
* GV: Nhấn mạnh và giới thiệu ảnh H1.2 sgk cho HS
Chuyển ý: VN là 1 quốc gia có nhiều thành phần dân tộc. Địa bàn sinh sống các thành phần dân tộc được phân bố như thế nào?
Hoạt động 2: ( Cả lớp )

- Dựa vào bản đồ phân bố dân tộc và vốn hiểu biết cho biết dân tộc Việt ( Kinh ) phân bố chủ yếu ở đâu?


Chiếm 13,8% nhưng:

* Lưu ý: Có 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khơ me tập trung ở đồng bằng, ven biển, trung du
- Dựa vào bản đồ phân bố dân tộc VN cho biết địa bàn cư trú cụ thể của các dân tộc ít người?GV: Yêu cầu HS xác định lại trên bản đồ địa bàn cư trú của các dân tộc tiêu biểu

I/ Các dân tộc ở Việt Nam:
- Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng

- Dân tộc Việt (Kinh) có số dân đông nhất, chiếm 86,2% dân số cả nước
- Người Việt là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng
- Các dân tộc ít người có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau
II/ Phân bố các dân tộc:
1/ Dân tộc Việt ( Kinh ):

Phân bố chủ yếu ở đồng bằng trung du và ven biển
2/ Các dân tộc ít người:
- Phân bố chủ yếu ở miền núi và cao nguyên


- Trung du và miền núi phía Bắc: Trên 30 dân tộc :Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông…
- Khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên trên 20 dân tộc ( Êđê, Gia rai, Ba na, Cơho ... )
- Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ: có người Chăm, Khơ me, Hoa3. Củng cố:
Đánh dấu ( x ) vào ô trống ý em cho là đúng nhất:
1/ Dân tộc Việt ( Kinh ) phân bố chủ yếu ở:
a/ Các đồng bằng và duyên hải
b/ Các đồng bằng, trung du và vùng duyên hải
c/ Các đồng bằng và trung du
2/Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc thể hiện trong:
a/ Tập quán truyền thống của sản xuất
b/ Địa bàn cư trú, tổ chức xã hội
c/ Ngôn ngữ, trang phục và phong tục tập quán
3/ Chọn ý ở cột A nối với cột B sao cho đúng:

A ( Vùng phân bố chủ yếu )
 B ( Dân tộc )
 A - B

 1/ Tả ngạn sông Hồng
2/ Hữu ngạn sông Hồng
3/ Trường Sơn- Tây Nguyên
4/ Nam Trung Bộ và Nam Bộ
 a/ BaNa,Gia Rai,ÊĐê
b/ Chăm, Khơme
c/ Tày, Nùng
d/ Thái, Mường
 1 -
2 -
3 -
4 -


4. Dặn dò:
- Về làm câu hỏi số 3 ở trang 6 sgk
- Làm bài tập số 1,3 ở tập bản đồ Địa lý 9
- Xem trước bài 2
 
Gửi ý kiến