Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bc kiểm điểm của BCH - công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Phương Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:34' 24-07-2012
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 1015
Số lượt thích: 1 người (đào quốc trung)
CÔNG ĐOÀN GD HƯỚNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG MN TÂN HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./BC-CĐMN Tân Hợp, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Tân Hợp
Nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tân Hợp nhiệm kỳ 2010-2012 được tổ chức vào ngày 28/02/2010. Đại hội đã quyết định số lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2012 là 03 đồng chí. Tại Đại hội đã bầu đủ số lượng là 03 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH đã bầu 01 chủ tịch và 02 uỷ viên. Sau khi có quyết định của Công đoàn Giáo dục huyện Hướng Hoá chuẩn y BCH Công đoàn cơ sở Trường mầm non Tân Hợp, BCH đã tiến hành họp phiên thứ 2 công bố Quyết định chuẩn y, phân công nhiệm vụ trong BCH, kiện toàn lại tổ chức Công đoàn.
Qua quá trình hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tân Hợp nhiệm kỳ 2010-2012 nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đại hội với nội dung chủ yếu về những ưu khuyết điểm sau:
I/ Ưu điểm:
1. Đội ngũ BCH đoàn kết, nhiệt tình, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, làm theo đúng chức trách phần hành được phân công, luôn bám sát quy trình chỉ đạo của Công đoàn giáo dục huyện. Nghiêm túc chấp hành sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, năm kịp thời sát với thực tế công tác của Đơn vị. Mở đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện nghiêm túc quy định trực báo của cấp uỷ vào ngày 20 hàng tháng và triển khai Nghị quyết Chi bộ đến mỗi cán bộ đoàn viên.
2. Làm tốt công tác phối kết hợp với chuyên môn, tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác dân chủ hoá trong trường học. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục. Đặc biệt là cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động được tổ chức ký kết và thực hiện nghiêm túc. Giải quyết kịp thời những vướng mắc của Đoàn viên nên trong nhiệm kỳ qua không có Đoàn viên nào có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp.
3. Cùng chuyên môn chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên như: Tham gia xét tập sự, nâng lương hàng kỳ, hàng năm, chế độ gnhỉ dưỡng sức, trợ cấp… đảm bảo chế độ cho cán bộ đoàn viên. Tổ chức thăm hổi động viên kịp thời những đoàn viên ốm đau, hoạn nạn, hiếu hỷ về tinh thần cũng như vật chất theo chế độ quy định.
4. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn theo đúng quy trình, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
5. Tổ chức tốt các hoạt động bề nổi như: Văn nghệ, thể thao, báo tường, toạ đàm nhân các ngày lễ hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút nhiều cán bộ đoàn viên.
II/ Nhược điểm tồn tại:
Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tân hợp đã đạt được một số kết quả đáng kể, song nhìn nhận một cách khách quan vẫn còn một số nhược điểm tồn tại, đó là:
1. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo yêu cầu đổi mới đã được BCH quan tâm xong vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, do năng lực hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự sáng tạo trong hoạt động.
2. Nội dung cũng như hình thức tổ chức sinh hoạt công đoàn chưa đổi mới, phong trào hoạt động bề nổi đôi lúc còn mang tính thời vụ.
3. Do BCH hoạt động kiêm nhiệm nên việc triển khai các hoạt động của công đoàn đôi lúc còn gặp phải những khó khăn.
Trên đây là những ưu nhược điểm chính của BCH Công đoàn cơ sở trường MN Tân Hợp trong việc chỉ đạo thực hiện công tác hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc BCH xin kiểm điểm trước Đại hội. Chúng tôi xin nhận phần trách nhiệm của mình trước Đại hội, kính mong Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH mới đầy đủ năng lực, trí tuệ, nhiệt tình công tác và có bản lĩnh để chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015.

BCH CĐCS
 
Gửi ý kiến