Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

moi thay co giao la 1 tam guong dao duc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngọc Mai
Ngày gửi: 16h:24' 19-07-2012
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HOA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /BC-TH

Linh Phú, ngày tháng 5 năm 2012


BÁO CẢO
  Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”
   Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 54/ HD-CĐN ngày 21 tháng 1 năm 2010  về việc đánh giá kết thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo ” của công đoàn giáo dục Việt Nam.
    Căn cứ vào 4 nội dung đánh giá, Công đoàn cơ sở Trường tiểu họcLinh Phú tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc  vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Đạt kết quả như sau:
   1/ Công tác chỉ đạo: -Ngay từ đầu năm học, nhà trường và Công đoàn đã tiến hành tổ chức thành lập ban chỉ đạo gồm: Hiệu trưởng làm trưởng ban,Chủ tich Công đoàn làm phó ban thường trực, các tổ trưởng chuyên môn Công đoàn làm ủy viên. Nhà trường lập kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện cuộc vận động .
   - Nhà trường và Công Đoàn tổ chức cho CBCC học tập quán triệt cuộc vận động một cách rộng rãi, tổ chức phát động thi đua, cam kết thực hiện của các bộ phận và cá nhân GVCNV trong đơn vị thực hiện .
   - Các loại hồ sơ theo dõi về công tác chỉ đạo, điều hành cuộc vận động.Luôn tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm để có biện pháp thực hiện có hiệu quả .
    2/Về đạo dức nhà giáo :
   - Đội ngũ CBCC nhà trường luôn có đạo đức tốt biết thương yêu tôn trọng học sinh, có lối sống lành mạnh .
   - Tập thể luôn là một tập thể sư phạm đoàn kết giúp đõ nhau trong công tác –Có tinh thần nổ lực trong mọi phong trào của nhà trường .
   - Chất lượng và hiệu quả giáo dục của đơn vị luôn được tăng lên, Tỉ lệ học sinh khá giải trên ….% .
   - Nhà trường và Công đoàn thường  xuyên vận động nhân dân phụ huynh học sinh tích cực tham gia đóng góp quỹ phụ huynh nhằm để xây dựng như: hằng năm xây dựng thêm cơ sở vật chất như ; cảnh quang sư  phạm, và các công trình khác. Luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương về sự nghiêp giáo dục xã nhà . Phụ huynh và  chính quyền  địa phương nhận thức sâu sắc về giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của nhà nước ta .
   3/ Về tự học của nhà giáo :
   - Trong những năm qua, phong trào tự  học cuả mỗi  CBGVCNV càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu giảng dạy như: 100% đạt trình độ chuẩn; 24% đạt trình độ trên chuẩn;
   - Cán bộ quản lí nhà trường có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đủ khả năng lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp giao phó . Hằng năm đơn vị nhà trường luôn đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước.
   - Đơn vị  thường xuyên khuyến khích động viên CBGV tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
- Mỗi cán bộ giáo viên có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng trong dịp hè; Trong  hè BGH còn tổ chức học tập để nâng cao trình độ công nghệ thông tin . Hiện nay mỗi cán bộ giáo viên đã biết sử dụng  thành thạo máy vi tính vận dụng đưa vào dạy học cụ là giảng bài bằng giáo án điện tử .
     4/ Về tính sáng tạo của nhà giáo:
- Nhà trường thường xuyên đổi mới về các hoạt động chung của nhà trường , đưa nhiều biện pháp thiết thực để hoạt động có hiệu quả Như đổi mới  phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ một cách có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà và học sinh giỏi. Đối vơi quản lí, năng động sáng tạo nhằm làm chuyển biến hiện trạng của nhà trường .
-Tự nghiên cứu , đầu tư có hiệu quả phong trào viết  và áp dụng SKKN, thường xuyên trao đổi, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động dạy học. Trong năm học đã có 8 sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá đạt hiệu quả và hàng chục nội dung “Một đổi mới” được đánh giá thành công
  - Qua cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo ” đã nâng cao được nhận thức
No_avatar

CÁC BẠN XEM CÓ ĐOẠN NÀO SAI SÓT THÌ GIÚP MÌNH ZỚI NHA!!! MÌNH THANKS CÁC BẠN NHÌU

 
Gửi ý kiến