Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

nghị quyết thành lập chi đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Nien Tan Chau
Ngày gửi: 19h:57' 15-07-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 953
Số lượt thích: 0 người

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN DI LINH
BAN CHẤP HÀNH XÃ TÂN CHÂU
Số: NQ/ĐTN
Tân châu, ngày 11 tháng 01 năm 2011
NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN CHÂU

Căn cứ điều 10, chương II điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ tờ trình số: 01 TTr-TC II ngày 4 tháng 01 năm 2011 của chi đoàn trường tiểu học Tân Châu I về việc xin tách chi đoàn
Xét tình hình thực tế của các đoàn viên trường mẫu giáo Tân Châu .
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN CHÂU
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập chi đoàn trường mẫu giáo Tân Châu và chỉ định các đồng chí sau giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời
Đ/c: Nguyễn Thị Phương Liên Bí thư
Đ/c: Lê Thị Lan Anh Phó bí thư
Điều 2: Chi đoàn trường mẫu giáo Tân Châu và Đ/c Bí thư, Phó bí thư chi đoàn lâm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Điều 3: Tổ chức Đoàn xã Tân Châu, chi đoàn trường tiểu học Tân Châu I, chi Đoàn trường mẫu giáo Tân Châu và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM.BCH ĐOÀN XÃ TÂN CHÂU
Như điều 1; BÍ THƯ
Lưu Vp ĐCS.


 
Gửi ý kiến