Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vat ly9 hay lam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:14' 08-07-2012
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
CHƯƠNG1: ĐIỆN HỌC 3
TIẾT 1: BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY 3
TIẾT 2 : BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM 5
TIẾT3: BÀI3 : THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPEKẾ VÀ VÔN KẾ 7
TIẾT4: BÀI 4 : ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 8
TIẾT : 5 BÀI 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG 11
TIẾT : 6 BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 13
TIẾT 7: BÀI 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN 15
TIẾT 8: BÀI 8 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN CỦA DÂY DẪN 17
TIẾT 9: BÀI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIÊỤ LÀM DÂY DẪN 19
TIẾT10 : BÀI 10 : BIẾN TRỞ-ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT 21
TIẾT11 : BÀI 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 23
TIẾT 12: BÀI 12 : CÔNG SUẤT ĐIỆN 25
TIẾT 13: BÀI 13: ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN 27
TIẾT 14: BÀI 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG 29
TIẾT 15: BÀI 15: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN 30
TIẾT 16: BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ 33
TIẾT 17: BÀI 17 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ 35
Tiết 18 : ÔN TẬP 37
TIẾT 20: BÀI 18: THỰC HÀNH: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ ~ I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ 39
TIẾT 21: BÀI 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN Error! Bookmark not defined.
TIẾT 22: BÀI 20 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC 43
CHƯƠNGII: ĐIỆN TỪ HỌC 45
TIẾT 23: BÀI 21 : NAM CHÂM VĨNH CỬU 47
TIẾT 24: BÀI 22: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG 49
TIẾT 25: BÀI 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ 51
TIẾT 26: BÀI 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA53
TIẾT 27: BÀI 25: SỰ NHIỂM TỪ CỦA SẮT , THÉP - NAM CHÂM ĐIỆN 55
TIẾT 28: BÀI 26: ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN 57
TIẾT29 : BÀI 27 : LỰC ĐIỆN TỪ 59
TIẾT 30: BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 61
TIẾT 31: BÀI 29: THỰC HÀNH :CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU , NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN 63
TIẾT 32: BÀI 30: BÀI TẬP VẬN DỤNG QUI TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUI TẮC BÀN TAY TRÁI 65
TIẾT 33: BÀI 31: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 67
TIẾT34 : BÀI 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG 69
TIẾT 36 : ÔN TẬP 71
TIẾT 37: BÀI 33: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 72
TIẾT 38: BÀI 34: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 75
TIẾT 39: BÀI 35: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU 77
TIẾT 40: BÀI 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 80
TIẾT 41: BÀI 37: MÁY BIẾN THẾ 82
TIẾT 42: BÀI 38: THỰC HÀNH : VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ 85
TIẾT 43: BÀI 39: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC 87
CHƯƠNG III : quang học Error! Bookmark not defined.
TIẾT 44: BÀI 40: HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 89
TIẾT 45: BÀI 41: QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ 92
TIẾT46 : BÀI 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ 94
TIẾT 47: BÀI 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 97
TIẾT 48: BÀI 44: THẤU KÍNH PHÂN KÌ 100
TIẾT 49: BÀI 45 : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU PHÂN KÌ 103
TIẾT 50: BÀI 46 : THỰC HÀNH : ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH 106
TIẾT 51: BÀI 47 : SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH 108
TIẾT 52 : ÔN TẬP Error! Bookmark not defined.
TIẾT 53 : KIỂM TRA Error! Bookmark not defined.
TIẾT 54: BÀI 48 : MẮT 110
TIẾT 55: BÀI 49 : MẮT CẬN thị VÀ MẮT LÃO Error! Bookmark not defined.
TIẾT 56: BÀI 50 : KÍNH LÚP Error! Bookmark not defined.
TIẾT 57: BÀI 51 : BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌCError! Bookmark not defined.
TIẾT 58: BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU Error! Bookmark not defined.
TIẾT 59: BÀI 53 : SỰ
 
Gửi ý kiến