Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sổ chủ nhiệm mới đây!

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lo Hoan
Ngày gửi: 18h:03' 06-07-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 947
Số lượt thích: 0 người


sở giáo dục đào tạo điện biên
trường thpt ĐIỆN BIÊN


sổ chủ nhiệm


Lớp 11B4

Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:Năm học : 2011 - 2012


phần I: những văn bản quy định nhiệm vụ
học sinh Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông
Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QD-BGD & ĐT 02 / 4/ 2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh
Học sinh có những nhiệm vụ sau đây
1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của nhà nước.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

Điều 39. Quyền của học sinh
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của minh, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao, thể dục của trường theo quy định;
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lí giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lí do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuôit quy định nói tại Điều 37 của Điều lệ này;
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể dục, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện;
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt;
5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật;

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác;
2. Gian lận trọng học tập, kiểm tra, thi cử,
 
Gửi ý kiến