Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm theo Nghị quyết Trung ương lần thứ tư

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:53' 31-05-2012
Dung lượng: 9.6 KB
Số lượt tải: 11840
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ THẠNH MỸ TÂY. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH “ C “ THẠNH MỸ TÂY
Thạnh Mỹ Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
V/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Kính gởi : Đảng Uỷ Thạnh Mỹ Tây
Chi bộ trường tiểu học C Thạnh Mỹ Tây
Tôi tên : Trần Minh Hiếu
Sinh ngày : 20/8/1972
Vào Đảng ngày : 07/5/1997
Chính thức ngày : 07/5/1998
Chức vụ trong Đảng : Bí thư chi bộ – Đảng Uỷ viên
Chức vụ chính quyền : Hiệu trưởng
Đang sinh hoạt tại Chi bộ trường tiểu học C Thạnh Mỹ Tây.
Bản thân xin tự kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :
1. Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
a.Về ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Trong cơ quan , bản thân luôn thể hiện là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với cấp dưới;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
b.Về tồn tại:
- Một số chủ trương mà Ngành giao cho bản thân chưa chỉ đạo thực hiện mang lại hiệu quả cao như vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, học sinh yếu.
- Điểm chính của nhà trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c.Nguyên nhân:
- Đa số học sinh bỏ học không còn ở địa phương, việc tham mưu với chính quyền trong công tác chống học sinh bỏ học chưa thật sự quyết liệt;
- Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn đôi lúc chưa quyết liệt.
- Tranh chấp giữa nhà trường và một số hộ kế cận về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm.
d.Hướng khắc phục:
- Tăng cường vai trò của người lãnh đạo trong công tác tham mưu với chính quyền địa phương để học sinh không còn bỏ học, nhà trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Tăng tầng suất kiểm tra, giám sát về hoạt động giảng dạy, giáo dục của đội ngũ để có biện pháp nâng cao chất lượng dạy của Thầy, học của trò nhằm hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu, học sinh lưu ban.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế :
a.Về ưu điểm:
- Thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạc, bổ nhiệm, phân công luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không đọc đoán, chuyên quyền, tùy tiện;
- Việc thành lập các tổ bộ phận, xây dựng biên chế nhân sự luôn đảm bảo theo điều lệ nhà trường, theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngành, không vì quan hệ thân quen hay cục bộ địa phương mà làm trái qui định;
- Việc đánh giá cán bộ công chức dảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến kết quả;
- Quan tâm đấu tranh các biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng..
b.Về tồn tại:
- Việc lãnh đạo đảng viên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đặc biệt là công tác phê bình chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt;
- Việc phân công cán bộ giáo
Avatar

Sao lại thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm ?

No_avatar

Những điều đảng viên ko được làm mà lại thực hiện tốt dc nhỉ

No_avatar

Thầy là Hiệu trưởng mà viết như thế này thì không ổn rồi.

 

No_avatar

thần kinh có vân đề!

No_avatar

Ông này là đảng viên thoái hoá à các bác?

No_avatar

trang nay de cac thay co giao trao doi tu lieu . khong dung cho bon thoai hoa bien chat ! cut ngay ra khoi trang nay

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓