Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết cuối năm học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ái Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:23' 24-07-2012
Dung lượng: 203.5 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP TỈNH
TỔ MAY - THÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 05 năm 2012


BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 - 2012
Kính gửi: Ban giám đốc Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Điện Biên.
Thực hiện công văn ngày 03/5/2012 của Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn tổng kết Tổ chuyên môn năm học 2011 – 2012.
Tổ May - Thêu thực hiện báo cáo theo các nội dung như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Tình hình đội ngũ
- Tổng số tổ viên: 08 đ/c. Trong đó: Nam : 01 đ/c; Nữ : 08 đ/c; Dân tộc: 0 đ/c;
- Trình độ chuyên môn: Đại học 8/8 đ/c
- Tổ gồm có các bộ môn: Thêu tay 02 đ/c; Cắt may 06 đ/c
2. Thuận lợi
- 100 % giáo viên trong tổ thực hiện tốt chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước có tinh thần tương thân tương ái, hết lòng vì học sinh, được nhân dân tin yêu, quý trọng.
- Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể tổ đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Về việc thực hiện cuộc vận động “hai không”: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động hai không; ra đề kiểm tra sát đối tượng, coi, chấm kiểm tra công bằng nghiêm túc, khách quan. Lưu giữ bài kiểm tra theo đúng quy định.
- Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học, xếp loại chuyên môn từ Khá trở lên, nên chất lượng giảng dạy luôn đảm bảo.
- Về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng giảng dạy trình chiếu: 100% giáo viên trong tổ có trình độ tin học A trở lên, đa số biết ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Biết khai thác mạng biết ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học.
- Về đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ: 100% GV trong tổ đã thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. Kết hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức lớp học. Biết vận dụng linh hoạt các kĩ thật dạy học và các phương pháp học tích cực. Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học
3. Những khó khăn cơ bản
- Chất lượng tự học, tự bồi dưỡng của các thành viên trong tổ không đồng đều làm cho việc nhân điển hình tiên tiến chưa rộng khắp.
- Đa số giáo viên trong tổ là nữ mà phải đi công tác xa nên cũng gặp không ít khó khăn trong việc trao đổi về chuyên môn và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ.
- Trình độ nhận thức của phụ huynh và học sinh về việc học nghề còn hạn chế.
- Vẫn còn hiện tượng học sinh đi học không chuyên cần ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
II. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Việc thực hiện chương trình giáo dục, thực hiện chủ đề năm học
- Năm học “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt.
- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các nề nếp chuyên môn và các hoạt động phong trào của giáo viên trong tổ.
- Tăng cường việc dự giờ thăm lớp, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ; tổ chức hội thảo chuyên môn cấp tổ để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia với các bộ phận chức năng kiểm tra sĩ số học sinh trong các ngày học. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời các tình trạng nghỉ học, bỏ học ở các lớp do tổ phụ trách.
- Có kế hoạch cụ thể kiểm tra chuyên môn của các giáo viên ở các trường phổ thông có giáo viên Trung tâm trực tiếp tham gia giảng dạy.
2. Đánh giá các hoạt động chuyên môn của tổ
 
Gửi ý kiến