Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra đại số 8 chương 4 (100% tự luận)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chính
Ngày gửi: 21h:03' 06-05-2012
Dung lượng: 13.1 KB
Số lượt tải: 1219
Số lượt thích: 0 người
Tuần 35 Ngày dạy :
Tiết : 69 Kiểm tra 1 tiết chương IV Đại số
I / Mục đích Yêu cầu :
- Kiến thức : Kiểm tra và củng cố kiến thức cơ bản của chương IV.Giúp hs hệ thống nội dung các bài đã học về bất phương trình , bất đẳng thức , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bất phương trình
Thái độ :Gd cho hs ý thức chủ động ,tích cực ,tự giác, trung thực trong học tập
II / Hình thức đề kiểm tra : TỰ LUẬN
III / Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
1/ Bất đẳng thức
Nhận biét so sánh các biểu thức

Số câu
Điểm tỉ lệ %
Bài 1
2đ 20%
2đ 20%

2/ Giải các bất phương trình và biết biểu diễn tập nghiệm

Quy tắc chuyển vế, nhân với một số để giải các bpt

Vận dụng các phép tính giải các bpt


Số câu
Điểm tỉ lệ %

Bài 2
3đ 30%

Bài 3
2đ 20%

5đ 50%

Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


Vận dụng định nghĩa gttđ để giải bptSố câu
Điểm tỉ lệ %


Bài 4
3đ 30%


3đ 30%

TổngSố câu
Tổng điểm tỉ lệ %

2đ 20%


3đ 30%

3đ 30%

2đ 20%

10đ 100%


I/ Đề :
Bài 1 : (2đ ) Cho m > n, hãy so sánh 8m - 2 và 8n - 2
Bài 2 : (3đ ) Giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số :
a. 2x - 3 > 0
b. (x - 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
Bài 3 : (2đ ) Tìm x sao cho :
Giá trị của biểu thức  khơng nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 1
Bài 4: (3đ ) Giải phương trình :

II/ Đáp án:
Bài 1 : (2 điểm)
Từ m > n (giả thiết)
Nhân hai vế cho 8
8m > 8n (0,75 điểm)
Cộng hai vế cho (-2)
8m - 2 > 2n - 2 (0,75 điểm)
Kết luận : Vậy 8m - 2 > 8n - 2 với m > n (0,5 điểm)
( chú ý : chỉ so sánh được : 8m - 2 > 8n - 2 (0,5 điểm) )
Bài 2 : (3 điểm)
a. 2x - 3 > 0
2x > 3 (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
b. (x - 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
 (0,5 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,25 điểm)
Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
Bài 3 : (2 điểm)
Theo đề bài x là nghiệm của bpt:
 (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
 (0,25 điểm)
  (0,25 điểm)
Vậy  thì thỏa đ/ k đề bài (0,5 điểm)
Bài 4 : (3 điểm)
a. 
 khi x  -2 (0,5 điểm)
 (0,25 điểm)
x = 3 thỏa điều kiện x  -2 (0,5 điểm)
Vậy x = 3 (0,25 điểm)
b. 
-x - 2 = 2x - 1 khi x < -2 (0,5 điểm)
-3x = 1 (0,25 điểm)
x = - khơng thỏa điều kiện x < -2 (0,5 điểm)
Vậy nghiệm của phương trình ban đầu là : x = 3 (0,25 điểm)

No_avatar

dc

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓