Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN vat lí 8 co hoc day!!!!!!!!!!!!

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Quốc
Ngày gửi: 10h:35' 06-05-2012
Dung lượng: 235.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của trí tuệ và sáng tạo. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành giáo dục phải có những đổi mới mạnh mẽ vươn tới sự phát triển ngang tầm của khu vực thế giới. Trước sự đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, mỗi giáo viên phải ý thức vào việc bồi dưỡng trí tuệ khoa học, năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ. Trong mấy năm gần đây ngành GD&ĐT đang chuyển mình sâu sắc, kể cả chất và lượng, phụ huynh, học sinh đều nhận thức cao về vấn đề học tập của con em mình về các môn học nói chung và môn Vật Lí nói riêng. Trước tình hình đòi hỏi và yêu cầu của thực tế như vậy, song chương trình SGK, SGV và các loại sách tham khảo chưa thực sự cụ thể hóa các dạng chương trình bồi dưỡng, nói cách khác là hướng dẫn cho học sinh nắm bắt các dạng toán một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.
Trong mấy năm qua giảng dạy môn Vật Lí ở trường THCS, rồi tham khảo các tài liêu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và sự tích lũy trau dồi của bản thân và quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn vật lí ở trường đã nhận thấy được rằng các bài toán về “chuyển động cơ học” học sinh vẫn chưa có cách giải tổng quát. Điều này đã khiến tôi tìm tòi và mạnh dạn viết lên sáng kiến kinh nghiệm này với chủ đề:

ĐỊNH HƯỚNG CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN PHẦN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC VẬT LÍ 8 VÀO VẤN ĐỀ "ÔN TẬP – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI” Ở TRƯỜNG THCS.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I- TÊN ĐỀ TÀI:
"ĐỊNH HƯỚNG CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
PHẦN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC VẬT LÍ 8 VÀO VẤN ĐỀ
ÔN TẬP – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI” Ở TRƯỜNG THCS.

II- NỘI DUNG CỤ THỂ:
1. Kiến thức cơ bản:
- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Công thức: 

Trong đó: + v là vận tốc của vật, đơn vị m/s, km/h
+ t là thời gian vật đi hết quãng đường đó, đơn vị s, h.
+ S là quãng đường vật đi được, đơn vị m, km.
- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
- Công thức tính vận tốc trung bình (dưới dạng tổng quát):


s = v. t

(Lưu ý: Vận tốc trung bình không được tính bằng:
vTB = )
2. Các dạng bài tập:
Dạng 1: Hai vật chuyển động cùng chiều trên cùng một đường thẳng:
( Dạng toán hiệu vận tốc)
Bài toán 1: Hai vật chuyển động cùng chiều gặp nhau:
Tổng quát: Hai vật xuất phát cùng chiều từ A đến B. Một vật đi từ A, một vật đi từ B, gặp nhau tại C.
Dạng toán này thường yêu cầu tìm thời gian t, hoặc tìm quãng đường AB, hoặc tìm vận tốc v1, v2 khi đã biết các đại lượng khác. Cách giải cho dạng toán này như sau:
A B C
( ( (
AC = AB + BC hay s1 = AB + s2 s2
V1t = AB + v2t ( (v1 – v2)t = AB (1) s1
Từ (1) ta tìm được t khi biết AB và
v1, v2 hoặc tìm AB khi biết t và v1, v2 .......
Ví dụ: Hai vật A và B cách nhau 1,5 km, lúc 8 giờ chúng chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B và sau 0,6 giờ hai vật gặp nhau. Vật chuyển động từ A với vận tốc v1, vật chuyển động từ B với vận tốc v2 =  Tính vận tốc của mỗi vật?
Hướng dẫn:
Giả sử hai vật gặp nhau tại vị trí C, theo sơ đồ đường đi của hai vật (như sơ đồ trên) ta có:
AC = AB + BC hay s1 = AB + s2
V1t = AB + v2t ( (v1 – v2)t = AB
 v1 – v2 = =  = 2,5 (km/h)  v1=2,5 + v2
Mặt khác: v2 =   v2 =   v2 = 2,5 km/h
V1 = 5 km/h
Bài toán này có thể hướng dẫn học sinh tìm các đại lượng khác theo
 
Gửi ý kiến