Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo an toàn giao thông 11/12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồng Văn Tấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 05-05-2012
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 1635
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT GIÁ RAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ….BC/THCS.
Tân Phong, ngày 27 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG

hiện theo công văn số 158/PGD và công văn số 01/BATGT ngày 29.3.2011 của Ban an toàn giao thông huyện Giá Rai về việc báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29.6.2007 của chính phủ.
Căn cứ vào kết quả đạt được trong 04 năm từ khi nghị quyết 32 của chính phủ được ban hành của đơn vị. Nay Trường THCS Tân Hiệp báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:
1. Công tác giáo dục tuyên truyền:
Nhà trường đã tổ chức triển khai nghị quyết 32 của chính phủ, các công văn của PGD& ĐT, Ban an toàn giao thông huyện đến CB-GV-NV trong họp HĐSP với 06 cuộc có 228 lượt người tham dự.
Tuyên truyền đến học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, trong môn học Ngoài gời lên lớp, các cuộc thi, các buổi tuyên truyền của BATGT huyện với 60 cuộc có trên 2500 lượt người tham dự.
2. Kết quả thực hiện:
Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng năm học theo hướng dẫn của PGD& ĐT và BATGT của huyện Giá Rai.
Từ đó nhà trường đã tổ chức triển khai đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh trong các cuộc họp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép vào môn NGLL, các cuộc thi tìm hiểu về luật ATGT, tổ chức ký cam kết không vi phạm về ATGT nên kết quả về số vụ vi phạm luật ATGT, tai nạn giao thông trong CB-GV-NV và học sinh giảm đáng kể so với năm 2006 về trước.
3. Bài học kinh nghiệm:
Nhà trường tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, cam kết không vi phạm luật GT trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh.
Lồng ghép chủ đề về ATGT trong môn học NGLL để triển khai có hiệu quả cuộc vận động trên.
Các tổ chuyên môn cho tổ viên ký cam kết không vi phạm về ATGT và nhà trường ký phối hợp với công an xã về đảm bảo ATGT trong phạm vi toàn trường và suốt trong năm học.
Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai rộng rải trong đoàn thể.
Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch và triển khai dưới cờ về ATGT trong toàn thể học sinh của trường trong suốt năm học và triển khai đến gia đình các em học sinh thông qua cuộc họp PHHS.
Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhỡ học sinh lớp mình thực hiện tốt về các quy định về ATGT mà nhà trường đã triển khai cũng như các quy định của địa phương.
Tổ chức thi tìm hiểu về luật giao thông trong học sinh của trường.
Kết hợp với Ban an toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền đến học sinh và CB-GV-NV của trường.
Ban chỉ đạo thường xuyên họp rút kinh nghiệm, báo cáo về lãnh đạo theo quy định.
4. Kiền nghị:
Ban an toàn giao thông huyện và PGD nên thường xuyên tổ chức tuyên truyền về luật giao thông trong trường học.

Trên đây là báo cáo công tác giáo dục ATGT cho học sinh, CB –GV - CNV trong toàn trường của trường THCS Tân Hiệp học 2011-2012.

Hiệu trưởngBÙI QUANG ĐỊNH
 
Gửi ý kiến