Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyên đề tổ hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nam
Ngày gửi: 10h:24' 04-05-2012
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI SỐ TỔ HỢP – KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NIUTƠN

(*) Số hoán vị của n phần tử là Pn= n! = 1.2…(n – 1).n
*) Số chỉnh hợp chập k của n là 
*) Số tổ hợp chập k của n phần tử là: 
*) Nhị thức Niutơn : )

Dạng I: Thành lập số từ các chữ số cho trước
Loại 1: Các chữ số đôi một khác nhau.
Bài 1: (ĐH an ninh, khối A, 1997). Từ bảy chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có năm chữ số khác nhau.
Bài 2: (ĐH Quốc gia Hà nội, khối G, 1997). Có 100.000 chiếc vé xổ số được đánh số từ 00.000 đến 99.999. Hỏi số các vé gồm năm chữ số khác nhau là bao nhiêu ?
Bài 3: (ĐH Thái Nguyên, Khối A, B, 1997). Cho các số: 1, 2, 5, 7, 8. Có bao nhiêu cách lập ra một số gồm ba chữ số khác nhau từ 5 số trên sao cho:
a) Số tạo thành là một số chẵn.
b) Số tạo thành không có chữ số 7.
c) Số tạo thành nhỏ hơn 278.
Bài 4: (ĐH Y Hà Nội, 1997). Cho mười chữ số 0; 1; 2; 3; 4; …;9. Có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số khác nhau, nhỏ hơn 600.000 xây dựng từ 10 chữ số đã cho.
Bài 5: (ĐH Lâm nghiệp, 1997). Cho các chữ số 0; 2; 4; 5; 6; 8; 9.
a) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số các chữ số khác nhau.
b) Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, trong đó nhất thiết có mặt chữ số 5.
Bài 6: (CĐSP HCM, 1997). Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu:
a) Số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau.
b) Số chia hết cho 5 gồm 3 chữ số khác nhau.
Bài 7: (ĐHSP Vinh, khối A, 1999). Cho 8 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Từ 8 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số, đôi một khác nhau và không chia hết cho 10.
Bài 8: (ĐHQG HCM, khối A, 2000).
a) Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ ?
b) Có bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn (chữ số đầu tiên phải khác 0) ?
Bài 9: (ĐHSP Vinh, khối D, G, M 2000). Tìm tất cả các số tự nhiên có đúng 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó chữ số đằng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước.
Bài 10: (Viện ĐH mở Hà nội, khối A, 2000). Cho bốn chữ số 1; 2; 3; 4.
a) Có thể lập được bao nhiêu số hàng nghìn gồm 4 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đó.
b) Tính tổng các số tìm được ở câu a).
Bài 11: (ĐHQG HCM, 2001, khối A). Có bao nhiêu số tự nhiện gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó có mặt chữ số 0 nhung không có mặt chữ số 1.
Bài 12: (ĐHSP II, khối A, 2001). Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một được thành lập từ 6 chữ số: 1; 3; 5; 7; 8.
Bài 13: (ĐHNT HCM, khối A, 2001). Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 thiết lập tất cả các số có sáu chữ số khác nhau. Hỏi trong các số thiết lập được có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 khống đứng cạnh nhau.

Loại 2: Các chữ số có thể trùng nhau
Bài 14: (ĐHQG HCM, khối A, 1998). Xét dãy số gồm 7 chữ số (mỗi chữ số được chọn từ các số: 0; 1; 2;…;8; 9) thỏa mãn các tính chất sau:
Chữ số ở vị trí thứ 3 là một số chẵn.
Chữ số ở vị trí cuối không chia hết cho 5.
Các chữ số ở vị trí thứ 4; thứ 5 và thứ 6 đôi một
No_avatarf

sao ko có đáp án nhỉ.ai có đáp án thì up lên cho mọi người xem với

 
Gửi ý kiến